Dr. Reinald Minnaar

Universitair hoofddocent
Reinald Minnaar
 • Management Accounting & Control
 • Performativiteit van boekhouding
 • Management Accounting & Control
De toenemende invloed van tellen, meten en evalueren in de samenleving toont het belang aan van accounting onderzoek, omdat het bestudeert hoe accountinginformatie wordt gebruikt door individuen, organisaties en de overheid en wat hiervan de gevolgen zijn.

 

Dr. Reinald Minnaar is docent en coördinator van cursussen voor de EMFC en Controlling masters. Zijn onderzoek gaat over de relationaliteit van accounting: hoe accounting vorm geeft aan en wordt gevormd door organisatorische processen. Door middel van etnografische methoden onderzoekt hij de performativiteit van accounting, zelfmanagement en control en de besturing van inter-organisatorische relaties.

Hij behaalde een Master of Science in Accounting & Finance aan de Radboud Universiteit en minoren aan de Universiteit van Tilburg en de University of Sussex. Aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij de post-master eerstegraads lerarenopleiding afgerond.

Reinald begon als middelbare schooldocent bedrijfseconomie, maar maakte al snel de overstap naar de Radboud Universiteit. Naast zijn werk als docent accounting en control werkte hij aan zijn promotie die hij afrondde met het proefschrift: ‘Control and governance of internal and external outsourcing’. Onderwerpen van onderzoek waren de beheersing van ‘shared service centers’ en de relatie tussen vertrouwen en control bij het uitbesteden van facilitaire diensten.

Tegenwoordig werkt hij met twee promovendi en onderzoekers uit binnen- en buitenland aan verschillende nieuwe projecten over zelfmanagement, prestatiemeting, verantwoording en toezicht in (publieke) organisaties. 

Nevenactiviteiten

 • Incidenteel verzorgen van cursussen, begeleiden van  scripties en het geven van presentaties aan verschillende onderwijsinstellingen.

Internationale activiteiten

 • De rol van informatietechnologie op de besturing van Holacracy organisaties. Een onderzoek in samenwerking met collega’s van de Universiteit van Wenen, de Radboud Universiteit en de Witten-Herdecke Universiteit in Duitsland.
 • Management control zonder managers. Een casestudie naar de rol van control in zelfsturende organisaties in samenwerking met Prof. Erik Strauss (Witten-Herdecke Universiteit).
 • Management controlsystemen in de publieke sector. Een onderzoek met Dr. Muhammad Kaleem Zahir-Ul-Hassan (Zayed University).

Interesses

Reinald speelt graag Go, een Aziatisch abstract strategiebordspel voor twee spelers.

Meest relevante publicaties

 • Minnaar, R. A., & Van Veen-Dirks, P. (2019). Een relationele benadering van beheersing en vertrouwen binnen samenwerkingsrelaties. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 93(3/4), 41–50. https://doi.org/10.5117/mab.93.32995
 • Minnaar, R. A., Vosselman, E., Van Veen-Dirks, P. M. G., & Zahir-Ul-Hassan, M. K. (2017). A relational perspective on the contract-control-trust nexus in an interfirm relationship. Management Accounting Research, 34, 30–41. https://doi.org/10.1016/j.mar.2016.07.003
 • Zahir-Ul-Hassan, M. K., Minnaar, R. A., & Vosselman, E. (2016). Governance and control as mediating instruments in an inter-firm relationship: towards collaboration or transactions? Accounting and Business Research, 46(4), 365–389. https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1123601
 • Minnaar, R. A., & Vosselman, E. G. J. (2013). Shared service centres and management control structure change: exploring the scope and limitations of a transaction cost economics approach. Journal of Accounting & Organizational Change, 9(1), 74–98. https://doi.org/10.1108/18325911311307212
 • Minnaar, R. A., & Vosselman, E. G. J. (2009). Shared service centers en veranderende besturingsstructuren: een transactiekostentheoretische benadering. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 83(9), 319–330.