Drs. Petri Hofsté RA

Voorzitter Foundation Board

Petri Hofsté is in 2014 toegetreden tot het bestuur van Stichting Nyenrode. Sinds 1 februari 2021 vervult zij de rol van voorzitter. Hofsté is een gecommitteerde en authentieke leider met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financiën, risicomanagement, toezicht, governance en audit in complexe organisaties. Ook heeft ze bewezen ervaring in crisis- en verandermanagement. Ze opereert vanuit de overtuiging om duurzame veranderingen, oplossingen en resultaten te realiseren en hecht veel waarde aan integriteit, betrouwbaarheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Huidige functies

Hofsté bekleedt naast haar voorzitterschap bij Stichting Nyenrode momenteel verschillende andere functies, waaronder die van commissaris bij Pon Holdings B.V., Rabobank, Achmea Investment Management, Achmea, Achmea Schadeverzekeringen, Achmea Pensioen & Leven en Fugro N.V. Ze is ook voorzitter van het bestuur van Stichting Capital Amsterdam en Vereniging Hendrick de Keyser (Hendrick de Keyser), en lid van de raad van advies van SER Topvrouwen.

Vorige functies

Voordat Hofsté deze functies bekleedde, was ze onder andere commissaris bij Kas Bank, voorzitter van de raad van commissarissen bij Achmea Hypotheekbank en commissaris bij BNG Bank. Ze bekleedde ook de functie van CFRO (Chief Financial and Risk Officer) bij APG Groep, divisiedirecteur Toezicht Banken bij De Nederlandsche Bank, CFO bij RBS Holdings N.V. en Group controller en deputy CFO bij ABN Amro.

Opleiding

Hofsté heeft een opleiding in bedrijfskunde en bedrijfseconomie gevolgd aan respectievelijk Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze heeft ook een opleiding in accountancy gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Onderscheidingen

Op 9 november 2022 is Hofsté benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau mede door haar inzet voor meer diversiteit en inclusie in de boardroom en daarbuiten. Hofsté is meermaals uitgeroepen tot invloedrijkste commissaris van Nederland.