Prof. dr. Christaan Behrens

Hoogleraar
Streef in onderzoek naar zo’n volledig mogelijk begrip van de (economische) prikkels van alle relevante stakeholders, ook al zijn ze niet makkelijk te identificeren.   

Prof. dr. Christiaan Behrens is buitengewoon hoogleraar op het gebied van het meten en modeleren van brede welvaart.

Behrens is gepromoveerd econoom en heeft ruim vijftien jaar ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het snijvlak van marktwerking, marketing en consumentengedrag. In zijn proefschrift — geschreven aan de Vrije Universiteit — onderzoekt hij de relatie tussen marktwerking, marketing en consumentengedrag in de transportsector. Hij is gespecialiseerd in het analyseren en kwantificeren van concurrentie in imperfecte markten en maakt hierbij gebruik van verschillende geavanceerde econometrische tools. 

Behrens publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur over (transport)economie, met een focus op luchtvaart. Zo heeft hij onder andere gepubliceerd over de relevante markt voor luchthavens in Europa, de concurrentie tussen hogesnelheidstreinen en luchtvaartmaatschappijen, en het effect van (nationale) loyaliteit op marktwerking in de luchtvaartsector.

Behrens onderzoekt het toepassen van brede welvaart op bedrijfseconomische activiteiten, dit vraagt om nauwkeurige en betrouwbare identificatie en verantwoording van effecten richting stakeholders. Het combineren van economische inzichten en data-analyses voor het toepassen van brede welvaart binnen de bedrijfseconomie is een uitdagende taak voor de komende jaren.

Interesses

  • Behrens houdt van muziek, in het bijzonder alles wat met gitaar (spelen) te maken heeft.

Relevante Publicaties