Prof. dr. Sjaak Bloem

Hoogleraar
Sjaak Bloem
  • Consumentengedrag in de Gezondheidszorg
  • Meting van Gezondheidservaringen
  • Gezondheidsinnovaties
  • Gezondheid

Prof. dr. Sjaak Bloem is werkzaam aan Nyenrode Business Universiteit als hoogleraar Health Care Consumers & Experienced Health. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter  Marketing & Supply Chain Management.

Hij is een expert in het consumentengedrag, methodologie en innovaties in de gezondheidszorg. Het belangrijkste aandachtsgebied van de leerstoel aan Nyenrode is optimalisatie van de besluitvorming in de gezondheidszorg. De leerstoel zal bijdragen tot een beter begrip van de subjectieve ervaringen van patiënten, zodat deze patiëntgebonden variabelen, naast biomedische parameters en zorg-economische variabelen, kunnen worden meegenomen in de besluitvorming in de gezondheidszorg.    

Een tweede aandachtsgebied is de optimalisatie van behandelprogramma’s. Inzicht in subjectieve gezondheidservaringen is essentieel om ervoor te zorgen dat behandelprogramma’s effectief zijn. Kennis van individuele gezondheidservaringen maakt de ontwikkeling van gedifferentieerde behandelprogramma’s voor verschillende soorten patiënten mogelijk.

Bloem studeerde economische psychologie aan de Universiteit van Tilburg en orgel, klavecimbel en carillon aan het conservatorium van Tilburg. In 2008 promoveerde hij aan Nyenrode Business Universiteit (het thema van zijn proefschrift was subjectieve ervaringen van de gezondheidszorg: “Medicijn als beleving”).

Nevenactiviteiten

Vanaf 2000 heeft Bloem in verschillende functies (van manager marktonderzoek tot associate director innovatiemanagement; van Benelux tot EMEA) gewerkt bij Janssen Benelux (farmaceutisch bedrijf van Johnson & Johnson). Verder was hij lid van het bestuur van het Pensioenfonds Johnson & Johnson Nederland (secretaris, hoofd communicatie, 2002-2015).

Vanaf 2013 is Bloem lid van de Raad van Advies van de Academie voor Communicatie en User Experience van Avans Hogeschool (Breda) en adviseur van het kwaliteitsinstituut voor Achmea Zorgverzekeringen (dementie, mantelzorg, ouderen, gehandicapten). Van 2013 tot 2014 was Sjaak lid van het bestuur van de Stichting Zelforganisatie Rotterdam. Hij was jurylid van de International Health Battle en lid van het IAB4-programma van 2012 tot 2014. In 2012 was hij jurylid voor de IAB4-wedstrijd (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij). Hij is betrokken bij de Nyenrode GfK Ziekenhuismonitor en was jurylid tijdens het Bielat Pitch Event in 2015 (Campus Thomas More, Turnhout, België).