Dr. Rosalien van 't Foort-Diepeveen LL.M.

Assistant professor
Rosalien van 'tFoort Diepenveen_LOWRES
  • Diversiteit in Organisaties
  • Corporate Governance
  • Ondernemingsrecht

 

Het doen van onderzoek geeft mij veel energie: ik wil dingen altijd tot op de bodem uitzoeken en ik wil weten waarom of hoe de dingen zijn zoals ze zijn. 

Mr. dr. Rosalien van 't Foort-Diepeveen is assistent professor en docent aan Nyenrode Business Universiteit. Ze doet onder andere onderzoek op het gebied van vennootschapsrecht, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbintenissenrecht. In haar onderzoek pleit voor een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur van ondernemingen en legt daarbij de focus op leiderschap. 

Daarnaast geeft zij in diverse programma’s aan Nyenrode colleges over ondernemingsrecht, corporate governance, verbintenissenrecht en algemene rechtsbeginselen. 

Rosalien studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en behaalde aan dezelfde universiteit haar Master in het ondernemingsrecht. Direct na haar studie ging Rosalien aan de slag bij Nyenrode Business Universiteit.

In december 2021 verdedigde Rosalien haar proefschrift aan Nyenrode waarin zij de centrale vraag stelde: Hoe kan gendergelijkheid in de top van het Nederlandse bedrijfsleven worden bereikt, en hoe kunnen bestaande barrières worden geslecht door middel van overheids- en organisatie interventies?

Nevenactiviteiten

Rosalien is redactiesecretaris van het International and Comparative Corporate Law Journal

Internationale activiteiten

Als gastdocent aan de Universiteit van Airlangga in Surabaya, Indonesië, geeft Rosalien jaarlijks lezingen over rechtsvergelijking tussen Indonesisch en Nederlands recht op het gebied van vennootschapsrecht en verbintenissenrecht. Ook is ze gastdocent aan de Universiteit van Atma Jaya in Yogyakarta, Indonesië. 

Meest relevante publicaties

  • Van ‘t Foort-Diepeveen, R.A., Argyrou, A., & Lambooy, T.E. (2021 forthcoming). Holistic and Integrative Review into the Barriers to Women’s Advancement to the Corporate Top in Europe. Gender in Management.
  • Interview R.A. van ’t Foort-Diepeveen about research regarding the barrier that hinder women in way to the top: Waar zijn die vrouwelijke rolmodellen? (2019). Goed Bestuur & Toezicht 2019 (2).
  • Diepeveen, R.A., Renes, R.M., &  Lambooy, T.E. (2017). Man – vrouw, fifty – fifty. Goed Bestuur & Toezicht, 3/2017, pp. 24-30.
  • Diepeveen, R.A., Renes, R.M., &  Lambooy, T.E. (2017). The two-pronged approach of the (semi-)legal norms on gender diversity: Exploratory empirical research on corporate board of Dutch listed companies. International and Comparative Corporate Law Journal, 12 (2), pp. 103-139.