Research with Impact: Entrepeneurship

Impact cases

Als Nyenrode zien wij entrepreneurship als ”het met een creatieve geest en proactieve houding kansen zien in onzekerheden en het lef hebben om jezelf in de schijnwerpers te zetten door dingen anders te doen en actief op zoek te zijn naar innovatie.”

We erkennen dat de (zakelijke) gemeenschap mensen nodig heeft met een positieve houding ten aanzien van innovatie, het nemen van risico, het voor elkaar krijgen van dingen om zo te kunnen concurreren in een steeds weer veranderende markt en het najagen van kansen ongeacht de beperkte middelen die ze tot hun beschikking hebben; mensen die het beslissende moment herkennen waarop ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren en zowel het lef als het vermogen hebben om dat moment te grijpen. Hoewel een ondernemersgeest meestal wordt geassocieerd met het opstarten van een bedrijf of het hebben van een eigen bedrijf, is het ook belangrijk dat mensen die werken bij bestaande organisaties ondernemend zijn.

Net als mensen kunnen ook organisaties ondernemend zijn. Organisaties worden als ondernemend beschouwd wanneer ze innovatief zijn, kijken naar nieuwe oplossingen voor belangrijke problemen en zoeken naar nieuwe organisatievormen. Nyenrodes onderwijs- en onderzoeksambities zijn er op gericht om mensen en organisaties te helpen meer ondernemend te worden. Dat kan zowel door het vergroten van hun vermogen om met succes op een innovatieve manier kansen na te jagen als door te onderzoeken hoe dit in de praktijk gebeurt. Ondernemend zijn vraagt een open ‘mindset’ met betrekking tot. innovatie én het nemen van risico om zo concurrerend te blijven in een steeds weer veranderende markt.

Circular beanies: closing the circle at Nyenrode

Strategic decisions to benefit people, planet, and profits

Introducing novel company law forms for social change

Understanding family business dynamics

Decision making in marketing

Entrepreneurial Finance: The art and science of growing ventures