Instituut

Instituut voor integriteitsmanagement en bedrijfsethiek (EIBE)

Instituut voor Integriteitsmanagement en Bedrijfsethiek

Al bijna 20 jaar houdt het Instituut voor Integriteitsmanagement en Bedrijfsethiek (EIBE) zich bezig met onderwijs, advies en onderzoek naar integriteit, bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). We leiden mensen binnen organisaties op, adviseren over het hele integriteitsbeleid of onderdelen daarvan en denken op de achtergrond mee (coachen).

Wanneer schakel je ons in?

 • Je organisatie wil het integriteitsbeleid vormgeven, een visie ontwikkelen of vertrouwenspersonen aanstellen. Wat zijn de wettelijke verplichtingen, waar moet je aan denken, hoe ontwikkel je een visie en welke functionarissen in de organisatie kunnen dit uitvoeren? 
 • Je wilt de gedragscode nieuw leven inblazen, de waarden van de organisatie met je medewerkers bespreken? Hoe kan je dit goed maar ook effectief vormgeven, hoe bereik je jouw medewerkers?
 • Je wilt zorgen dat medewerkers een ‘loket’ hebben voor (vermoedens) van integriteitsschendingen en dat zij ergens opgevangen worden. Welke procedure stel je hiervoor op?
 • Je wilt de integriteit van je organisatie meten, verder ontwikkelen en monitoren? Investeren in de morele competentie van je medewerkers.
 • Je wilt de cultuur of waarden in je organisatie bespreken, versterken, ontwikkelen. En de soft controls monitoren.

Ons team van EIBE kan je hierbij helpen. We coachen, trainen en begeleiden mensen die een rol spelen in het integriteitsbeleid. Zoals het management, integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, compliance officers, HRM en medewerkers. Alle organisaties en beroepsgroepen die veel met vraagstukken rondom integriteit en ethiek te maken hebben, zijn bij ons aan het goede adres.

Open opleidingen

Je kan kiezen uit deze incompany-trainingen:

 • Incompany-trainingen Medewerker
 • Incompany-trainingen Manager
 • Incompany-trainingen Integriteitfunctionaris

We bieden in samenwerking met een aantal organisaties ook open opleidingen aan, op maat ontwikkeld voor verschillende beroepsgroepen/functiegroepen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Incompany-trainingen Integriteitsfunctionaris

Coaching integriteitcoördinator
Wil je graag flexibiliteit en de mogelijkheid om af en toe een beroep op ons te doen? Daarvoor hebben we het ‘abonnement’. Dit is inclusief meedenken, adviseren, steunen, meeschrijven, meedenken en ontwikkelen visie of onderdelen daarvan.

Coaching vertrouwenspersoon
‘Abonnement’ voor (eventueel anoniem) sparren en meedenken. Ad-hoc, op basis van daadwerkelijke raadpleging.

Studiedag voor VPI’s
Je leert tijdens deze studiedag de belangrijkste aspecten van de functie vertrouwenspersoon integriteit (VPI): de succesfactoren, risico’s en valkuilen, de theorie en de praktijk
Duur: 1 dag (volledige opleiding is 4 dagen)

Intervisie voor VPI’s en/of integriteitfunctionarissen
Heb je je als vertrouwenspersoon de behoefte aan vertrouwelijke afstemming en overleg over (eigen) praktijkgevallen. Je kan ook bij ons terecht voor intervisie onder professionele begeleiding.
Duur: 1 dagdeel

De rol van de VP en de rol van de manager bij vermoeden van Integriteitsschending

Veel organisaties hebben vertrouwenspersonen die medewerkers kunnen bijstaan bij een vermoeden van een integriteitschending. Wat doet deze vertrouwenspersoon, waarop is deze aanspreekbaar, wat is de rol van de manager en hoe kunnen zij samenwerken?

Training voor integriteitsfunctionarissen
In deze training leer je een samenhangend integriteitsbeleid ontwikkelen. Je krijgt de nodige theoretische kennis over integriteitsmanagement en de verschillende integriteitsinstrumenten. Daarnaast doe je vooral ook praktische vaardigheden op om integriteitsbeleid in je eigen organisatie te ontwikkelen, implementeren, coördineren en evalueren.
Duur: 4 tot 6 dagdelen

Training voor vertrouwenspersonen integriteit (en Ongewenste Omgangsvormen)
Als vertrouwenspersoon Integriteit ben je vaak het eerste aanspreekpunt bij integriteitsvraagstukken en bij integriteitsschendingen. Het is dus belangrijk om goed te blijven bij leren. De training bestrijkt afwisselend de theorie en kennis van het vakgebied, praktische vaardigheden en het bespreken van casussen. 
Duur: 4 dagen

Training gespreksleiders (Train de Trainer dilemmatrainingen)
Je zit goed bij deze training als je integriteitfunctionaris, compliance officer, HRM-er of andere medewerkers bent en wilt leren hoe je een gesprek over ethiek, dilemma’s en integriteitsbeleid goed kan faciliteren.
Duur: 3 dagen

Incompany-trainingen Medewerker

Voor de medewerkers binnen je organisatie bieden we deze training aan:

 • Dilemmaworkshop/Morele Oordeelsvorming
  Je maakt op interactieve wijze kennis met ethiek in het werk, denkt na over eigen praktijkvoorbeelden en bespreekt deze gezamenlijk met de andere deelnemers.
  Duur: 1 of 2 dagdelen (onderscheid van bewustwording naar vaardigheden)
 • Workshop moresprudentie
  In deze workshop werk je aan gedeelde normatiek. Het is een vervolg op de dilemmaworkshop. Wat kan je leren van de integriteitvraagstukken die zijn besproken, hoe borg je dit in de organisatie?
  Duur: 1 dagdeel
 • De maakbare moraal 
  Aan het eind van de opleiding:
  • weet je hoe en in welke mate moraal maakbaar is
  • weet je hoe de gewenste teammoraal/cultuur er in hoofdlijnen uitziet
  • ken je de aandachtspunten voor het bevorderen/versterken van de gewenste cultuur
  • heb je handvatten om concreet aan deze gewenste cultuur te werken.

  Duur: 1 dag

 • Morele Moed
  Wat zijn moed-ondersteunende hulpbronnen? Wat zijn bemoedigende maatregelen? Deelnemers ontwikkelen gezamenlijk een handelingsrepertoire om nee te zeggen, lastige kwesties aan de kaak te stellen en gevoelige zaken op de agenda te zetten.
 • Integriteitsrisico’s en Red Flags
  In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over integriteitsdilemma’s en bedenken we samen oplossingen. Als manager moet je ook zicht hebben op de integriteitsrisico’s binnen je team. Zijn er kwetsbare functies of processen die extra aandacht nodig hebben of waarvoor extra maatregelen nodig zijn? Zijn er Red Flags die een indicatie kunnen zijn van een mogelijk risico? 
 • (Beroeps)trots
  Waarom zijn mensen trots op hun werk en wat zijn de achterliggende waarden? Hoe maak je het mogelijk voor jouw mensen om met deze trots te werken? We gaan op dit soort vragen in door voorbeelden met elkaar uit te wisselen tijdens de workshop.

Incompany trainingen Manager

Voor de managers binnen je organisatie bieden we deze training aan:

Visiebijeenkomst voor management
Tijdens een visieworkshop denk je als management na over de betekenis en het belang van integriteit en ga je aan de slag met de verschillende beleidsalternatieven en de voor- en nadelen van mogelijke keuzes. Daarna stelt het management het ambitieniveau vast. Dit biedt houvast voor bijvoorbeeld een werkgroep of integriteitcoördinator die het beleidsplan verder uitwerkt.
Duur: 1 dag(deel)

Masterclass integriteit voor leidinggevenden
Een leidinggevende heeft 2 strategieën tot zijn beschikking om integriteit te managen. Hij kan regels en voorschriften opstellen en toezien op de naleving. Hij kan ook delegeren in het vertrouwen dat de medewerkers integer handelen. In deze workshop krijg je kennis en inzichten over de integriteit van de manager en leer je het managen van integriteit.
Duur: 1 á 2 dagen

Integriteit in de praktijk voor managers
In deze workshop krijg je de inspiratie en praktische tips om integriteit te vertalen naar je dagelijkse werk.
Duur: 1 dag

Visieworkshop: de code, en nu?
In de visieworkshop ga je als manager, integriteitsfunctionaris of compliance officer met elkaar onderzoeken op welke manier je de code wil implementeren.
Duur: 1 dagdeel

Dilemmaworkshop/Morele Oordeelsvorming
Je maakt op interactieve wijze kennis met ethiek in het werk, denkt na over eigen praktijkvoorbeelden en bespreekt deze gezamenlijk met de andere deelnemers.
Duur: 1 of 2 dagdelen (onderscheid van bewustwording naar vaardigheden)

Workshop moresprudentie
De workshop moresprudentie  is een vervolg op de dilemmatraining. De deelnemers gaan aan de slag met gedeelde normatiek. Hoe kunnen we leren van de integriteitvraagstukken die zijn besproken, hoe kunnen we dit borgen in de organisatie? Er zijn 2 varianten:

 • hoe kan je moresprudentie ontwikkelen binnen je team, of binnen de organisatie?
 • Je kiest samen 1 thema uit en daarvan ontwikkel je de moresprudentie.
  Duur: 1 dagdeel

Bespreekbaar maken van Integriteitsdilemma’s als manager
Dagdeel 1: Hoe herken je de integriteitsdilemma’s van je medewerkers, en hoe kan je ze bespreken? Leren door doen: je gaat morele intervisie in je team oefenen in de workshop. 

Optioneel dagdeel 2: welke gedragsrollen zijn er te onderscheiden in teambesprekingen en welke zijn nodig om voldoende diepgang, voortgang en resultaat te krijgen? Welke kwaliteiten zijn er binnen het team nodig voor morele, gedragen besluitvorming?

Hoe herken je een integriteitsschending en wat is de rol van de manager?
Wat is een integriteitschending, welke regelingen en afspraken zijn er? Wat moet je als manager doen bij een vermoeden van een integriteitschending, en wat moet je vooral niet doen? Hoe verloopt het proces vervolgens?

Morele intervisie tussen managers
Je bespreekt je eigen integriteitsdilemma’s: waar loop je als manager tegen aan, welke integriteitsvraagstukken heb je en hoe ga je ermee om? Interactieve workshop waarbij je ook de gelegenheid krijgt je collega’s beter te leren kennen.

Morele Moed
Wat zijn moed-ondersteunende hulpbronnen? Wat zijn be-moed-igende maatregelen? Deelnemers ontwikkelen gezamenlijk een handelingsrepertoire om nee te zeggen, lastige kwesties aan de kaak te stellen en gevoelige zaken op de agenda te zetten.

Henk van Luijklezing

Nyenrode Business Universiteit organiseert sinds 2010 de Henk van Luijklezing ter nagedachtenis aan Henk van Luijk, de nestor van de Nederlandse bedrijfsethiek.

Nyenrode organiseert de Henk van Luijklezing samen met VNO-NCW en MVO Nederland om jaarlijks een stimulans te geven aan het onderwerp bedrijfsethiek.

Op 27 mei 2021 organiseert Nyenrode opnieuw een Henk van Luijklezing: Polarisatie in Duurzaamheid - van discussies naar daden. Klik hier voor meer informatie.

Op 18 mei 2017 vond de Henk van Luijklezing plaats op Nyenrode. Zie onderstaand een sfeerimpressie van deze dag.