Sponsoren

Sponsor duurzaamheidsscore infraprojecten

Dura Vermeer is hoofdsponsor van de leerstoel Duurzaamheidskeurmerk infraprojecten.

Dura Vermeer is een onafhankelijk familiebedrijf met activiteiten op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Met ruim 2.800 medewerkers staat Dura Vermeer in de top tien van bedrijven in de Nederlandse bouwbranche. Dura Vermeer heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De missie van Dura Vermeer is: ‘In 2025 bouwen we duurzaam, of we bouwen niet’.

Dit betekent dat 100% van alle projecten die Dura Vermeer doet duurzaam is. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:

  • Duurzaamheid is een significant en aantoonbaar onderdeel van de uitvraag én uitvoering.
  • Het project maakt de wereld aantoonbaar beter op CO2, circulariteit en biodiversiteit.
  • Eind 2021 heeft elk project in ieder geval een duurzame bouwplaats en slimme (duurzame) logistiek.
  • Dura Vermeer helpt en stimuleert om duurzame uitvragen op de markt te zetten.
  • Dura Vermeer schrijft zich de komende vijf jaar niet meer in op niet-duurzame projecten, tenzij zij zelf invloed hebben op het verduurzamen ervan.
  • Dura Vermeer de leveranciers en onderaannemers nodig heeft en moet stimuleren en helpen ook te verduurzamen.

Op basis van deze ambities heeft Dura Vermeer het initiatief genomen om een keurmerk in te voeren voor infraprojecten. Het doel hiervan is te beschrijven wat wordt verstaan onder duurzaamheid, dit concreet meetbaar te maken en zo inzicht te geven in het niveau van duurzaamheid van specifieke projecten. In eerste instantie wordt dit label ingezet voor eigen projecten van Dura Vermeer, zodat opdrachtgevers inzicht krijgen in de duurzaamheid ervan. Daarnaast dient dit keurmerk ook als de basis voor een sectorbreed keurmerk dat ontwikkeld wordt op basis van de kennis en ervaringen van Dura Vermeer.

Karlijn Mol-Korten - Manager duurzaamheid bij Dura Vermeer Divisie Infra
Als manager duurzaamheid bij Dura Vermeer Divisie Infra is Carlijn Mol-Korten er verantwoordelijk voor om Dura Vermeer naar een duurzame toekomst te leiden. In haar rol heeft Carlijn de duurzaamheidsstrategie binnen de divisie Infra van Dura Vermeer ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast heeft ze een partnerprogramma "De Circulaire weg" geïnitieerd en opgezet in samenwerking met een aantal provincies en gemeenten. Het doel van dit programma is om de samenwerking in de gehele sector te optimaliseren en bewust om te gaan met duurzaam ondernemen. Ook het samenwerkingsverband met Nyenrode Business Universiteit richt zich op het verduurzamen van de infrasector.