Onvolledig beeld kredietrisico’s vormt bedreiging voor financiële stabiliteit in de kapitaalmarkt

22 september 2023
Onderzoek

Kredietbeoordelingen geven niet altijd een nauwkeurig of volledig beeld van de risico’s in een financieel product, zo stelt Vivian van Breemen, die vandaag aan Nyenrode Business Universiteit promoveert. Haar onderzoek laat zien dat een inaccurate inschatting van kredietrisico’s in de kapitaalmarkt een significante bedreiging vormen voor de internationale financiële stabiliteit.

Na haar master Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, rondde Van Breemen een tweede master in Finance af bij Nyenrode Business Universiteit. Daar schreef ze onder begeleiding van prof. dr. Dennis Vink een scriptie over hetzelfde onderwerp waar ze nu op promoveert. “Tijdens de afronding van mijn scriptie kreeg ik een baan aangeboden bij De Nederlandsche Bank (DNB) in de divisie bankentoezicht. Tegelijkertijd kreeg ik een aanbod van Nyenrode om een PhD-traject te starten onder leiding van Dennis Vink. Toen heb ik het optimistische besluit genomen om beide te gaan doen. Dit bleek een perfecte combinatie te zijn omdat mijn promotieonderzoek vragen beantwoordt die zeer relevant zijn voor centrale banken, zoals DNB en de Europese Centrale Bank (ECB), waar ik momenteel werk.”

Unieke setting met concrete impact

Het promotieonderzoek van Van Breemen richt zich op de Europese en Amerikaanse obligatiemarkt in de periode 1995 tot 2021. Deze regio’s en tijdspanne vertegenwoordigen een groot deel van de wereldmarkt en werden sterk beïnvloed door de financiële crisis van 2008. “Dit was voor mij een unieke setting om de impact van de crisis op deze markt te onderzoeken en ook de invloed en effectiviteit van nieuwe internationale wet- en regelgeving na de crisis.” In haar onderzoek analyseert Van Breemen financiële obligaties met een totale waarde van biljoenen euro’s en heeft ze gekeken of kredietrisico’s van obligaties accuraat worden ingeschat door kredietbeoordelaars. “Ik laat zien dat er risico’s zijn die kredietbeoordelaars niet, of niet volledig, meenemen in hun kredietbeoordeling, maar die wel een risico vormen voor investeerders, wetgevende instanties en toezichthouders.” Deze risico’s worden bijvoorbeeld veroorzaakt door suboptimale wettelijke kaders, concurrentie tussen kredietbeoordelaars of de structuur en werking van de kredietbeoordelingsmarkt. “In mijn onderzoek geef ik concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van wettelijke kaders en wijs ik investeerders, wetgevende instanties en toezichthouders op tal van voorheen onbekende risico’s in de obligatiemarkt die zij idealiter meenemen in hun risicobeoordeling”.

Internationale focus

Van Breemen heeft in haar onderzoek samengewerkt met experts uit Amerika, Duitsland en Nederland. “De internationale focus in mijn promotietraject heeft mij veel gebracht. Zo heb ik samengewerkt met verschillende academici en heb ik mijn onderzoek gepresenteerd op bekende internationale conferenties in onder meer New York, San Diego, Parijs en Lissabon. Ook heb ik mijn resultaten en aanbevelingen besproken met toezichthouders, academici, kredietbeoordelaars en wetgevende instanties. Inmiddels kan ik met trots zeggen dat bijna al mijn onderzoek is gepubliceerd in verschillende vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en Working Paper Series van DNB en de ECB!” Momenteel werkt Van Breemen bij de ECB, waar zij zich bezighoudt met actuele risico’s in de Europese bankensector. “Ik haal mijn energie uit intellectuele uitdagingen en vind het leuk om complexe praktische vraagstukken te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. Ik ben al begonnen aan een nieuw onderzoek bij de ECB waarin we gaan kijken naar de impact van diversiteit in bankbesturen op de winstgevendheid van Europese banken. In mijn werk vind ik het belangrijk om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ook zou ik in de toekomst graag andere jonge collega’s helpen in hun carrière, bijvoorbeeld vanuit een leiderschapspositie.” Van Breemen wil graag doorgroeien naar een managementpositie en ambieert uiteindelijk een bestuursfunctie in de financiële sector. “Ik denk dat het goed is om naar een doel toe te werken, maar tegelijkertijd ben ik flexibel en sta ik altijd open voor nieuwe kansen die op mijn pad komen!”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.