ESG in één dag | Pensioensector

Den Haag, Online
Op afspraak
1 dag
Nederlands
€ 0,00 (excl. BTW)

DNB besteedt structureel meer aandacht aan klimaatrisico’s en andere ESG-thema’s in het toezicht op de pensioensector. Ze gaat beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen doorlichten op risico’s op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Daarnaast zal ze meer op de beheersing van ESG-risico’s en -kennis toetsen. Zelfs aankomend bestuurders worden daarin niet ontzien en het vuur aan de schenen gelegd over ESG-beleid in hun Toetsingsgesprek. Ook in de nieuwe “Handreiking besturen van een pensioenfonds” is ESG als nieuw deskundigheidsgebieden toegevoegd.

Kennis- en vaardigheden up to date

Omdat het speelveld waarop u als bestuurder of beleidsbepaler opereert voortdurend in beweging is, is het belangrijk om uw kennis en vaardigheden up to date te houden. Daarom biedt SPO Nyenrode u het ESG-programma bestaande uit 2 modules, t.w. een bijeenkomst ESG in één dag en een Masterclass ESG.

 • Speciaal voor SPO – Alumni
 • Gecertificeerd op niveau B
 • Als maatwerk en in company te volgen

Maatwerk

Het ESG-programma met de modules ESG in één dag en de Masterclass ESG wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden.

Docenten uit de praktijk

Het ESG-programma wordt afwisselend gedoceerd door de volgende docenten:

 • Jaap van Dam: Principal Director Investment Strategy bij PGGM en
  voorzitter van de VBDO
 • Vincent van Bijleveld: Managing Consultant Duurzaam Beleggen bij Finance Ideas.

Onze docenten zijn ervaren pensioenprofessionals die behoren tot de top in hun vakgebied en met beide benen in de praktijk staan. Zij zijn didactisch geschoold en weten op enthousiaste en heldere wijze de theorie te verbinden met aandacht voor interactie en actualiteit doorgeven zodat u zich verder kunt ontwikkelen.

De modules

Bij de module ESG in één dag worden alle facetten van duurzaamheid die bij pensioenfondsen op tafel liggen in één dag volledig en systematisch op een rij gezet. Onderwerpen als Sustainable Finance Disclosure Regulation, SDG’s, bestuursverantwoordelijkheden rondom klimaatveranderingen en deelnemersbetrokkenheid komen aan bod.

Na ESG in één dag heeft u een actueel overzicht van het veld van duurzaamheid. U kunt het beleid bestuurlijk vormgeven, beoordelen en implementeren. Door de actieve benadering van de meeste materiële ESG-onderwerpen waarin de docent u meeneemt, wordt ingegaan op de ontwikkelingen die nu spelen en aandacht nodig hebben. Het juiste kennisniveau van ESG zorgt ervoor dat u beter in staat bent om de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen aan te jagen. De kennis is direct toepasbaar op de eigen praktijk.

Wet – en regelgeving en de verwachtingen over duurzaamheid van deelnemers en de maatschappij ontwikkelen zich razendsnel. Klimaat en energietransitie zijn daarvan een voorbeeld. Hoewel klimaat bij alle pensioenfondsen op de agenda staat, is er nog veel werk te verzetten.

De module ESG in één dag beslaat de hele bestuurlijke cyclus en gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving
 • Visie, strategie en beleidsvorming
 • Governance, implementatie & uitbesteding
 • Monitoring & evaluatie
 • Risico, impact & rendement
 • Verantwoording
 • Deelnemersbetrokkenheid & communicatie

In de vervolg module Masterclass ESG gaat u tijdens een interactieve bijeenkomst als geheel bestuur aan de slag met uw eigen ESG-beleid. De docenten leggen de nadruk op de door u gewenste accenten en casuïstiek en het eigen ESG-beleid wordt onder de loep genomen.

Aanpak

Een brede mix van leermiddelen maakt het plezierig om te leren. Wij vinden het belangrijk dat alle deelnemers op gelijk niveau kunnen participeren aan de discussies. Vooraf wordt de benodigde theorie kort, krachtig en visueel aangeboden in de vorm van microlearnings.

Zoals u van ons gewend bent, werken we met concrete praktijkvoorbeelden, cases en simulaties. U doorgrondt met onafhankelijke, ervaren docenten uit de praktijk de onderliggende principes en leert samen met uw peers.

Programma

De combinatie van de online voorbereiding en de bijeenkomst ESG in één dag beslaat de hele bestuurlijke cyclus en gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving
 • Visie, strategie en beleidsvorming
 • Governance, implementatie & uitbesteding
 • Monitoring & evaluatie
 • Risico, impact & rendement
 • Verantwoording
 • Deelnemersbetrokkenheid & communicatie

Tijdens de interactieve bijeenkomst leggen de docenten de nadruk op de door u gewenste accenten en casuïstiek.

Bekijk hier het programma

Certificaat

Omdat het speelveld waarop u als bestuurder of beleidsbepaler opereert voortdurend in beweging is, is het belangrijk om uw kennis en vaardigheden up to date te houden.

Met het volgen van ESG in één dag onderhoudt u aantoonbaar uw kennis op het gebied van ESG. Na het volgen van dit programma ontvangt u een certificaat op niveau B.

Voor wie

Het ESG-programma is geschikt voor iedereen die betrokken is bij belangrijke besluiten rondom duurzaamheid in de beleggingscyclus: pensioenfondsbestuurders, specifieke commissies (Beleggings,- risicomanagement, uitbestedings – en communicatiecommissies), leden van verantwoordings – en belanghebbendenorganen, leden van Raden van Toezicht.

Planning & investering

ESG in één dag is een combinatie van online leren een eendaagse bijeenkomst.

Het programma is ingericht op geschiktheidsniveau B en veronderstelt voorkennis op niveau A. Daarmee kunt u op het juiste niveau deelnemen aan de discussies. Wij bieden vooraf de benodigde theorie kort, krachtig en visueel aan in de vorm van microlearnings. Iedereen begint op hetzelfde startniveau.

Voorafgaand aan de bijeenkomst besteedt u ongeveer 8 uur aan zelfstudie.

Data & prijzen

ESG in één dag

Er is nog geen startdatum bekend.

De datum in bovenstaande tabel is de datum van de bijeenkomst. Twee weken vóór deze datum start het online leren.

Inbegrepen

 • Alle lesmaterialen
 • Locatie kosten
 • Dag arrangement bijeenkomst met onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch

Maatwerk

ESG in één dag en de Masterclass ESG wordt als maatwerkprogramma voor uw pensioenfonds aangeboden.

Neem contact op met onze adviseurs via info-spo@nyenrode.nl of T: 070 427 66 55.
Zij informeren u graag verder en verzorgen voor u een offerte op maat.

Al onze opleidingen en examens zijn vrijgesteld van BTW.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.