PE voor executives en commissarissen in de verzekeringssector

Breukelen
Diverse startdata in 2023 en 2024
4 dagen (verspreid over 2 jaar)
van 8.45 tot 16.15 uur of van 14.00 tot 21.30 uur
Nederlands
€ 1195 (vrij van btw) per dag

De verzekeringssector wordt geconfronteerd met omvangrijke en complexe strategische uitdagingen. Een krappe verzekeringsmarkt, nieuwe toetreders, nieuwe klimaat- en technologie gedreven risico’s en veranderend digitaal klantgedrag beslaan slechts een deel van de thema’s die de basis vormen voor het PE-programma 2023/2024, dat we in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars aanbieden.

 • Ontwikkeld samen met Verbond van Verzekeraars
 • Kennisniveau up-to-date
 • Permanente educatie-cyclus

Sectorkennis up-to-date   

Ben je werkzaam als directeur, commissaris of senior manager in de verzekeringssector? Of ben je actief als specialist of adviseur in de verzekeringsbranche? Met deze opleiding houd je je sectorkennis up-to-date. De thema's worden in vier verschillende modules behandeld waarbij de combinatie van academische kennis en praktische toepasbaarheid zorgt voor een hoog leerrendement.

Wat levert het je op?

 • Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen jouw sector
 • Permanente educatie-cyclus
 • Efficiënte kennisoverdracht en ervaringen uitwisselen met vakgenoten
 • Deelnamebewijs ten behoeve van de PE registratie

Wat ga je doen?

De thema’s zijn per module geclusterd, waarbij we scherp hebben gelet op de verdieping en de afwisseling van leer- en werkvormen. Je volgt naar keuze de vier modules verspreid over twee jaar of je volgt een enkele module voor een snelle upgrade van jouw kennis. Per dag doe je één module. Voor bestuurders en toezichthouders is de inhoud van de modules grotendeels hetzelfde, allen de praktijkvoorbeelden verschillen. 

Alle modules staan los van elkaar en zijn los van elkaar te volgen. Het is geen probleem om op een later moment in te stappen. Echter, iedere module wordt gedurende een half jaar aangeboden.

De volgende modules met de genoemde onderwerpen worden aangeboden in de periode 2023 - 2024. 

Start in 2023

 • Module 1: Purpose, people en positionering
  In deze module wordt het beroep vanuit de samenleving op de verzekeringssector vanuit verschillende invalshoeken belicht. We gaan in op de purpose, de veranderende arbeidsrelatie en de positionering van de sector en de gevolgen voor het aansturen vanuit het management.
 • Module 2: Innovatief leiderschap, governance en inclusiviteit
  In deze module gaan we dieper in op de actuele thema’s op bestuurlijk niveau zoals inclusiviteit/diversiteit, duurzaam werkgeverschap en innovatief leiderschap.

Start in 2024

 • Module 3: Duurzame transitie & ESG
  Binnen deze module staat duurzaamheid centraal, we gaan in op het oude IMVO-convenant van het Verbond en wat daarvoor komende tijd in de plaats komt, bespreken de actuele stand van zaken op ESG-gebied en laten ons inspireren vanuit de praktijk.
 • Module 4: Digitale transformatie en open insurance
  Deze module gaat in op digitale transformatie en de belangrijke keuzes die iedere organisatie moet maken door deze transformatie. We bekijken de impact van Open Insurance en laten een succesvol voorbeeld van embedded insurance aan het woord.


Van wie krijg je college?

Tijdens dit PE-programma krijg je niet alleen college van hoogleraren van Nyenrode. We nodigen ook gastsprekers uit. Vraag de brochure aan voor meer informatie  over de sprekers.

Head of PhD
Melanie de Ruiter is universitair hoofddocent bij het Center for Strategy, Organization and Leadership aan Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Bas Kodden is hoogleraar Leiderschap & Managementontwikkeling, coördinator van het Centrum voor Strategie, Organisatie & Leiderschap en academisch directeur van diverse leiderschapsprogramma’s van Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Jeroen Veldman is universitair hoofddocent bij Nyenrode Business Universiteit.
Rosalien van 't Foort Diepenveen
Assistant professor
Rosalien van 't Foort-Diepeveen is assistent professor en docent aan Nyenrode Business Universiteit. Ze doet onder andere onderzoek op het gebied van vennootschapsrecht, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbintenissenrecht.
Universitair hoofddocent
Sam Solaimani is Reseach Associate aan het Nyenrode Center of Marketing and Supply Chain Management.
 • mr. Richard Weurding, Verbond van Verzekeraars
 • ir. Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars
 • Frank Peters, Virtus Communications
 • Carola Wijdogen MA, Founder Sustainability University
 • Maarten Bakker, Innopay
 • Marijn Moerman, Alicia Insurance

Deze (gast)sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent directeur/lid Raad van Bestuur, toezichthouder/commissaris of werkzaam in het senior management van een verzekeringsinstelling. Het PE-programma voor executives en commissarissen in de verzekeringssector, biedt je de noodzakelijke updates van je kennis. Je kan kiezen uit verschillende dagen. Per dag is duidelijk aangegeven of de module voor executives of voor commissarissen is bestemd.  Naast de klassikale dagen bieden wij de laatste programmadag van de module online aan.

Aantal deelnemers

Om de kwaliteit en groepsdynamiek optimaal te waarborgen gaan we uit van een maximale groepsgrootte van 24 deelnemers.

Meld je aan

Aanmelden doe je via de aanmeldbutton.

Heb je nog vragen? Onze programma-coördinator beantwoordt deze graag.

Data en tijden

Voor executives

 • 16 februari 2023 van 14.00 – 21.30 uur
 • 20 april 2023 van 8.45 – 16.15 uur
 • 14 juni 2023 van 8.45 – 16.15 uur (online)

Voor commissarissen

 • 7 februari 2023 van 14.00 – 21.30 uur
 • 15 maart 2023 van 8.45 – 16.15 uur
 • 14 juni 2023 van 8.45 – 16.15 uur (online)

Voor executives

 • 30 oktober 2023 van 14.00 – 21.30 uur
 • 20 november 2023 van 8.45 – 16.15 uur
 • 5 december 2023 van 8.45 -16.15 uur (online)

Voor commissarissen

 • 28 september 2023 van 14.00 – 21.30 uur
 • 8 november 2023 van 8.45 – 16.15 uur
 • 5 december 2023 van 8.45 – 16.15 uur (online)

Voor executives

 • 25 januari 2024 van 8.45 – 16.15 uur
 • 13 maart 2024 van 14.00 – 21.30 uur
 • 27 mei 2024 van 8.45 - 16.15 uur
 • 11 juni 2024 van 8.45 – 16.15 uur (online)

Voor commissarissen

 • 27 februari 2024 van 14.00 – 21.30 uur
 • 25 april 2024 van 8.45 – 16.15 uur
 • 11 juni 2024 van 8.45 – 16.15 uur (online)

Voor executives

 • 17 september 2024 van 8.45 – 16.15 uur
 • 15 oktober 2024 van 14.00 – 21.30 uur
 • 20 november 2024 van 8.45 – 16.15 uur
 • 2 december 2024 van 8.45 – 16.15 uur (online)

Voor commissarissen

 • 26 september 2024 van 14.00 – 21.30 uur
 • 7 november 2024 van 8.45 – 16.15 uur
 • 2 december 2024 van 8.45 - 16.15 uur (online)

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn € 1195 (vrij van btw) per module. Dit is inclusief literatuur en catering.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen de gestelde termijn (20 werkdagen) kan de deelname éénmalig kosteloos worden verplaatst per module. Bij een tweede (of meer) verplaatsing wordt de volledige investering in rekening gebracht.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.