Stichting Nyenrode Fonds

Nyenrode alumni

Stichting Nyenrode Fonds

De missie van Stichting Nyenrode Fonds is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert Stichting Nyenrode Fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Ook draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door scholarships mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.

Heb je nog vragen over de scholarships? Mail ons gerust.

Meer informatie

Contact

Tanja Visser

directeur Stichting Nyenrode Fonds