Stichting Nyenrode Fonds

Investeert in het verleden, heden en de toekomst van Nyenrode

Stichting Nyenrode Fonds

Onze missie is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarbij draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door studiebeurzen mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.

Heb je vragen over de mogelijkheden van doneren? Neem dan gerust contact met ons op.

Onlangs gerealiseerde projecten

- Menagerie

Stichting Nyenrode Fonds - Menagerie - Eendenhuisje voor restauratie, terugplaatsing 11 februari 2019 (2)

Contact

Heleen van Hall MBA

Hoofd Alumni en Externe Relaties