Stichting Nyenrode Fonds

Nyenrode alumni

Stichting Nyenrode Fonds

Stichting Nyenrode Fonds (SNF), opgezet door alumni van Nyenrode, stelt Nyenrodianen en anderen in staat om via donaties beurzen voor studenten mogelijk te maken.

In 2011 is SNF gestart met een initiatief om revolving scholarschips mogelijk te maken, een concept dat veel Amerikaanse universiteiten ook kennen. Dat zijn beurzen voor talentvolle potentiële studenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun studie aan Nyenrode helemaal zelf te bekostigen. Deze beurs bedraagt meestal ongeveer € 10.000. De alumni die bijdragen aan de studiebeurs, coachen de studenten die de beurs ontvangen ook vaak.

Revolving scholarships

Het ‘revolving’ karakter houdt in dat de ontvanger van de beurs een morele verantwoordelijkheid heeft om zijn of haar uiterste best te doen om de beurs terug te betalen en zo weer een nieuwe scholarship voor een volgende student mogelijk te maken. De studiebeursontvanger wordt zo dan weer een studiebeursgever. Op deze manier krijgt een nieuw talent weer de kans om aan Nyenrode te studeren.

Data inleveren aanvraag en planning

  • Vóór 15 mei 2018: deadline voor de aanvraag (bestaande uit een onderbouwd financieel plan, motivatiebrief en cv).
  • Eind mei 2018: voorselectie van kandidaten.
  • Juni 2018: selectie door donateurs.
  • Begin juli 2018: donateurs en Stichting Nyenrode Fonds maken de namen bekend van de studenten die een scholarship ontvangen.
  • Begin juli 2018: teken van de revolving scholarship contracten.
  • Augustus 2018: kennismakingsbijeenkomst voor de ontvangers van de beurs en leden van de stichting.
  • September 2018: officiële ceremonie voor de ontvangers van de revolving scholarship

Heb je nog vragen over de revolving scholarship? Mail ons gerust.

Meer informatie

Contact

Tanja Visser

directeur Stichting Nyenrode Fonds