Stichting Nyenrode Fonds

Investeert in het verleden, heden en de toekomst van Nyenrode

Stichting Nyenrode Fonds

Onze missie is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nyenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarbij draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door studiebeurzen mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.

Heb je vragen over de mogelijkheden van doneren? Neem gerust contact met ons op.

Bestuursverslagen en beleidsplannen

Met jouw steun restaureren wij de monumenten

Het landgoed in Breukelen waarop de universiteit gevestigd is, draagt bij aan de unieke ervaring van studeren aan Nyenrode Business Universiteit. De afgelopen jaren heeft Nyenrode enorm geïnvesteerd in haar erfgoed. Dankzij subsidies en betrokken alumni verkeren al 15 van de 27 monumenten op ons landgoed in goede staat van onderhoud. Met jouw steun restaureren we de andere monumenten. Doneer bijvoorbeeld voor de restauratie van het Moestuin- of Menageriecomplex.

Moestuincomplex

In Nederland zijn er nog maar weinig tuinmuren en nutstuinen bewaard gebleven. Die van landgoed Nijenrode zijn nog altijd in gebruik zoals ze zijn aangelegd en daardoor van hoge cultuurhistorische waarde. In augustus begint de restauratie van de monumenten.

Lees meer

Menageriecomplex

Ondertussen wordt er gewerkt aan de restauratie van het monumentale Menageriecomplex op het landgoed. Dit omvat een eendenkooi, volière, fazantenverblijf, duivenhokken en voederhuisje. Dit jaar zullen allerhande hoenders terugkeren naar Nyenrode!

Lees meer

Contact

Claim your Chair

Jouw naam en een inspirerende quote in een zaal vol Nyenrodianen? Claim nu jouw stoel op Nyenrode en steun je alma mater met de modernisering van de collegezalen.

Lees meer