1958 Legacy Scholarship Fonds

Met dit Fonds op Naam willen de alumni van NOIB - de voorloper van Nyenrode Business Universiteit - studeren aan Nyenrode Business Universiteit mogelijk maken voor talentvolle studenten. 

Het ‘1958 Legacy Scholarship Fonds’ is het eerste “Fonds op Naam” onder Stichting Nyenrode Fonds. Op 15 december 2022 tekenden jaarvertegenwoordiger Jolt Oostra (19580076), namens Lichting 1958 en Rector Magnificus Koen Becking, namens Stichting Nyenrode Fonds, in de Ridderzaal de overeenkomst tot de instelling van het fonds.

Met dit willen de alumni van NOIB 1958 studeren aan Nyenrode Business Universiteit mogelijk maken. Sinds 2004 zijn er door de donateurs van Lichting 1958 maar liefst 23 scholarships toegekend. Zij verdienen daarvoor een diepe buiging.

Inmiddels doneert ook een aantal van de inmiddels afgestudeerde ontvangers van een 'lichting 1958 scholarship' in dit fonds. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd. De intentie van het fonds is om scholarships eeuwigdurend mogelijk te blijven maken.

De oneindige legacy van 1958!

1958 groep

Contact

Heleen van Hall

Heleen van Hall

Alumni Relations, External Relations & Fundraising