Erfgoed

Het landgoed Nijenrode draagt bij aan de unieke ervaring van studeren in Breukelen. Het is een buitenplaats met rijke historie die teruggaat tot de 13e eeuw. Help ons deze unieke campus te onderhouden, zodat toekomstige generaties studenten er ook kunnen floreren.

Ons landgoed bevat maar liefst 27 monumenten en wordt gerekend tot de meest bijzondere business school campussen ter wereld. Het is onze plicht om dit waardevolle erfgoed te behouden voor toekomstige generaties.

Nyenrode is het Kasteel en het Kasteel is Nyenrode

Kasteel Nijenrode is HET visitekaartje van Nyenrode Business Universiteit en één van de meest beeldbepalende monumenten in de Vechtstreek. Een icoon waar niet alleen studenten en alumni zich sterk mee verbonden voelen, maar ook alle streekgenoten.  Cultuur-historisch erfgoed dat voor de komende generaties behouden dient te blijven! 

Het Kasteel is niet alleen een gebouw; het is een levend bewijs van onze geschiedenis en cultuur. Hier werden baanbrekende ideeën ontwikkeld en toekomstige leiders gevormd. Vanaf het oprichtingsjaar 1946 tot halverwege de jaren ’50 speelde het leven van studenten zich bijna volledig af op het Kasteel. Niet alleen de opleiding vond plaats op het Kasteel Nyenrode, studenten (en docenten!) aten en sliepen ook op het Kasteel. Alhoewel de huidige studenten allang niet meer alleen in het Kasteel colleges volgen, speelt het nog steeds een cruciale rol in de beleving van onze studenten en alumni. Het Kasteel symboliseert de gedeelde ervaringen en draagt bij aan de vormende periode waarin persoonlijke en professionele groei van velen werd gestimuleerd. Nyenrode is het Kasteel en het Kasteel is Nyenrode! 

Uitdagingen

Kasteel Nijenrode staat voor een aantal uitdagingen, waarvan het grootste probleem de verzakking van het Kasteel zelf is. De afgelopen jaren is daarom gewerkt aan een gedegen plan voor de restauratie van het Kasteel. Om het niet alleen weer in oude glorie te herstellen, maar het ook duurzaam, veilig en bruikbaar voor eigentijdse activiteiten te maken. Daarop vooruitlopend worden de acute problemen van de Kademuur en de Klokkentoren aangepakt.  

Draag bij aan ons historische erfgoed

Help ons het historische erfgoed van Nyenrode te onderhouden. Elke donatie, groot of klein, draagt bij aan het behoud van de prachtige architectuur, de rijke geschiedenis en de betekenisvolle tradities die Nyenrode zo bijzonder maken.

Samen zorgen wij ervoor dat dit historische erfgoed een bron van inspiratie blijft. Bekijk voor mee informatie over doneren de draag bij-pagina.

Contact

Michiel Munneke

Michiel Munneke

Director Development
Doneer nu

 

 

 

Actuele renovatieprojecten

Klokkentoren

De monumentale Klokkentoren van Kasteel Nijenrode heeft een bijzondere cultuur‑ en architectuurhistorische waarde. Zo is Nyenrode het enige Nederlandse kasteel met een klokkenspel in de toren. Alhoewel het Kasteel niet van meet af aan een Klokkentoren kende en die door de eeuwen heen afgebroken en weer opgebouwd, is de Klokkentoren medebepalend voor het beeld van het huidige Kasteel. Op bijzondere dagen voor Nyenrode, diploma-uitreikingen, promoties, opening van het academisch jaar en de Dies Natalis, bespeelt onze professionele universiteitsbeiaardier, Jan Willem Achterkamp, het carillon in de klokkentoren. Helaas bevindt de toren zich momenteel in deplorabele staat. Meerdere problemen hebben zich opgestapeld zoals slijtage van de leien op het dak, scheuren in de loden bekleding van de bekroning en de aanwezigheid van loodwit wat kan leiden tot ernstige lekkages. Het is van groot belang dat op korte termijn een integrale restauratie van de klokkentoren wordt uitgevoerd om verdere schade te voorkomen. De uitvoering van de restauratie staat gepland voor de periode vanaf september 2024. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak voor de restauratie en een financieringsplan. Uw bijdrage daarbij is zeer welkom!

 

Kademuur

Voor de zomer is een aanzienlijk deel van de Kademuur ingestort. De muur vertoonde al enige tijd tekenen van uitbuiging en achteraf werd ontdekt dat zich tussen de spouwmuur en de kademuur een hedera (klimplant) bevond, die daar al tientallen jaren onopgemerkt was gegroeid en had bijgedragen aan de verzwakking van de muur. Bovendien was sprake van een gebrekkige fundering voor de muur. Momenteel wordt er een grondig funderingsonderzoek uitgevoerd om de juiste aanpak voor de Kademuur te bepalen. Ook zoeken we naar aanvullende financiering om de Kademuur weer terug te brengen in de oude staat. Uw bijdrage kan daar bij helpen! 

Afgeronde renovatieprojecten

Monumentaal vastgoed van deze omvang vraagt voortdurend om aandacht én om investeringen. In de afgelopen 5 jaar hebben we jaarlijks gemiddeld € 2 miljoen geïnvesteerd aan onderhoud en restauratie. Mede daardoor kwam de renovatie van de Oranjerie, het Poortgebouw en het monumentale uitrijhek tot stand. Voor de renovatie van het uitrijhek is Nyenrode beloond met de Bronzen Troffel.

Poortgebouw Nyenrode

Poortgebouw

In 2021 is de restauratie van het uit 1916 daterende Poortgebouw afgerond. Het historische gebouw dient als entree naar het landgoed. Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, heropende het gebouw in de week waarop de universiteit haar 75-jarige jubileum vierde.

Het Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht en het Prins Bernard Cultuur Fonds hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie.

Stichting Nyenrode Fonds - Moestuincomplex, nutstuin (2) - LQ

Moestuincomplex

Het monumentale Moestuincomplex op landgoed Nijenrode is uniek in zijn soort en van hoge cultuurhistorische waarde. Een provinciale subsidie uit Fonds Erfgoedparels stelde ons in staat om het in oude glorie terug te brengen. De restauratie vond plaats in september 2019.

Het Moestuincomplex is rond 1910 aangelegd onder kasteeleigenaar Michiel Onnes (1878 - 1972). 

Aanzicht Menagerie

Menagerie

De menagerie bestaat uit een fazanterie, een eendenhuis, een volière, een prieel en een voederhuisje. De restauratie is in 2019 afgerond. De wens om de vogelverblijven na de restauratie weer in gebruik te nemen is vervuld. Van de fazanterie was bekend welke soorten de kooien bewoond hebben. Een aantal van deze rassen is nu teruggekeerd. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de Provincie Utrecht, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Gravin van Bylandt Stichting en de Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn.