Erfgoed

Het landgoed in Breukelen waarop de universiteit gevestigd is, draagt bij aan de unieke ervaring van studeren op Nyenrode. Landgoed Nijenrode is een buitenplaats met een rijke historie die teruggaat tot de 13e eeuw. De campus, met daarop maar liefst 27 monumenten, wordt wereldwijd gerekend tot de top 10  van meest bijzondere business school campussen. Van onze monumenten verkeren er momenteel 19 in goede staat. Met bijdragen van alumni en vermogensfondsen lukt het ons om steeds meer monumenten te restaureren.

Nyenrode heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in haar erfgoed. Mooie voorbeelden hiervan zijn de afgeronde casco-renovatie van de Oranjerie en de restauratie van het monumentale uitrijhek, waarvoor Nyenrode een gemeentelijke prijs ontving:  de Bronzen Troffel.

 Een provinciale subsidie uit Fonds Erfgoedparels stelde ons in staat om twee juweeltjes van het moestuincomplex in oude glorie terug te brengen.

Recent is ook de restauratie van het ruim honderd jaar oude Menagerie-complex afgerond. De menagerie bestaat uit een fazanterie, een eendenhuis, een volière, een prieel en een voederhuisje. Het betreft een zeer unieke verzameling van monumenten, van grote cultuurhistorische waarde waarbij de fazanterie wereldwijd bijzonder in zijn soort is. De wens om de vogelverblijven na restauratie weer in gebruik te nemen is vervuld. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk het hier: Restauratie Menagerie  


Stichting Nyenrode Fonds werkt bij restauratieprojecten nauw samen met alumni, waarbij er een krachtig partnership ontstaat tussen donateur en universiteitsfonds. Heeft jouw dispuut of jaar binnenkort een Lustrum en willen jullie iets nalaten aan jullie alma mater? Neem dan contact met ons op.

Stichting Nyenrode Fonds - Moestuinmuur en Luctor Oranjerie

Contact

Anouk Reitsma

Anouk Reitsma

Nyenrode Development Office
Heleen van Hall

Heleen van Hall MBA

Nyenrode Development Office