Nyenrode Scholarship Fund

Op deze pagina vind je informatie over het Nyenrode Scholarship Fund, de type scholarships en de manieren waarop u kunt doneren.

Nyenrode Business Universiteit ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten te vormen tot verantwoordelijke leiders. Om getalenteerde studenten ongeacht hun financiële draagkracht de mogelijkheid te bieden aan Nyenrode te studeren zijn scholarships noodzakelijk. Bovendien worden verantwoordelijke leiders het beste gevormd in een internationale, inclusieve en diverse omgeving. Om deze reden wil Nyenrode zowel internationale als Nederlandse studenten die verschillende achtergronden, ervaringen, kennis en inzichten met zich mee brengen en hiermee bijdragen aan de diversiteit binnen Nyenrode, verwelkomen aan de universiteit. 

Contact

Anouk Reitsma

Anouk Reitsma

Fondsenwerver

In lijn hiermee ondersteunt het Nyenrode Scholarship Fund getalenteerde en gedreven studenten die hierdoor aan Nyenrode kunnen studeren. Stichting Nyenrode Fonds kent een lange traditie van beurzen voor getalenteerde studenten die zelf niet de (volledige) kosten van de opleiding kunnen dragen.

Dankzij de verschillende scholarships die vanuit het, ter ere van het 75-jarige Lustrum van Nyenrode gelanceerde, Scholarship Fund worden aangeboden kan Nyenrode zowel Nederlandse als internationale getalenteerde studenten die niet over de financiële middelen beschikken, de kans bieden om zich met een studie aan Nyenrode tot leiders van de toekomst te ontwikkelen.

Jouw bijdrage

Met jouw bijdrage ondersteun je:

Reguliere scholarships 

Voor studenten die een aanvullende financiële ondersteuning nodig hebben naast hun eigen financiële middelen om aan Nyenrode te kunnen studeren biedt Nyenrode de reguliere scholarships aan voor studenten. Deze scholarships variëren in bedrag, omdat de financiële behoefte per student hierin verschilt. 

Internationale scholarships  

Dit scholarship is er speciaal voor getalenteerde internationale studenten die een BScBA (3-jarige opleiding) of een MSc (16 maanden inclusief pre-master) willen volgen aan Nyenrode. Vanuit Nyenrode bieden we deze beurs aan om de drempel om aan Nyenrode te komen studeren te verlagen voor internationale studenten.

Impact scholarship 

Dit scholarship is er speciaal voor studenten voor wie Nyenrode onbereikbaar is zonder het verkrijgen van een (volledige) beurs, vaak gaat het om jongeren uit kansarme gezinnen of vluchtelingen. Deze studenten willen we graag een kans geven om aan Nyenrode te kunnen studeren. Daarbij dragen deze studenten door hun achtergrond en ervaringen en hun kijk op de wereld bij aan een meer divers studieklimaat binnen Nyenrode.  

Alle bedragen zijn welkom en worden toegevoegd aan het Nyenrode Scholarship Fund. Totdat een financieel bedrag wordt behaald waarmee een beurs mogelijk gemaakt kan worden voor een student.

Fonds op Naam 

Vanaf € 50.000 is er de mogelijkheid om een Fonds op Naam in te stellen waaraan u een eigen naam en doelstelling, binnen de doelstellingen van het Nyenrode Scholarship Fund, kunt verbinden. 

Periodieke schenkingsovereenkomst 

Wilt u gedurende een langere periode scholarships aan Nyenrode Business Universiteit steunen op een fiscaal voordelige manier? Doneer dan door middel van een periodieke gift. In een schenkingsovereenkomst met Stichting Nyenrode Fonds legt u vast dat u jaarlijks een gift doet. Het voordeel van periodieke giften is dat deze bij een loopduur van minimaal vijf jaar volledig aftrekbaar zijn van de belasting.  

Om een periodieke schenking te doen en van uw inkomstenbelasting te kunnen aftrekken, is het wettelijk verplicht om een zogenaamde Periodieke Schenkingsovereenkomst af te sluiten. U kunt de overeenkomst zelf invullen en aan ons toesturen. De overeenkomst kunt u op deze pagina vinden. 

Scholarschips openen deuren

Rodny Stolk

Beurs van 1976, BSc in Business Administration
Ik vind het waardevol waardering te krijgen.
SNF - 2018 - portret Elyas Razawi_verkleind

Elyas Razawi

Beurs van 1976, BSc in Business Administration
Er zijn zo veel mensen die mij belangeloos hebben geholpen.

Ilke Helendoorn

Beurs van 1958, MSc in Management
Het gaat niet alleen om je studie, maar ook om het campus leven.

Geluk doorgeven

Alexander Roepers

AFNU Beurs Rika Zaat

"I was very fortunate that it all went so well as it did. Of course, perseverance and knowledge are important for success, but a portion of luck as well. And that kind of luck, in this case through a scholarship, is what I want to pass on to talented young people who can use it. I too benefited greatly from the generosity of others."