Scholarships

Talent en potentieel kennen geen grenzen. Wij streven naar een diverse en internationale gemeenschap van studenten die de ambitie hebben om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke leiders.

Ieder jaar melden zich zeer gemotiveerde en getalenteerde jonge mensen aan voor een studie aan Nyenrode, die dit alleen kunnen doen wij ze helpen met een scholarship. Mede dankzij terugkerende donaties van alumni heeft Stichting Nyenrode Fonds, vanuit haar Scholarship Fund, de afgelopen jaren voor zulk talent een studie aan Nyenrode mogelijk gemaakt.

Gun een ander ook de unieke Nyenrode Experience

De alumni die – alleen of gezamenlijk met jaar- of dispuutsgenoten – doneren ten behoeve van scholarships, doen dit vanuit het besef dat hun bijzondere tijd en opleiding aan Nyenrode de basis is geweest voor hun persoonlijke vorming en carrière. Zij willen deze onvergetelijke ervaring doorgeven aan de volgende generaties.

We gunnen iedereen, ongeacht nationaliteit, achtergrond en financiële draagkracht een opleiding aan Nyenrode.  Lang niet alle talenten die zich aanmelden kunnen hier echter op eigen kracht studeren.

Nyenrode Business Universiteit is Nederlands enige private universiteit. Dat betekent dat een studie aan Nyenrode beduidend kostbaarder is dan andere universiteiten. Een lening bij de bank is tegenwoordig geen optie meer, dus de collegegelden moeten door studenten zelf bijeen worden gebracht. 

Diversiteit

Daarnaast is, om onze studenten op te leiden tot de verantwoordelijke leiders van de toekomst,  diversiteit in de collegezaal binnen al onze programma’s van groot belang. Scholarships dragen er aan bij dat talent uit de hele wereld en met zeer diverse achtergronden aan Nyenrode kan studeren en vergroten de diversiteit van onze studentenpopulatie.

Daarom zijn we voortdurend op zoek naar donateurs die willen helpen om deze studenten de kans te geven om aan Nyenrode te studeren.

Wilt u net als veel andere alumni alleen of met uw  studiegenoten, verticale verband of jaarclub een scholarship* mogelijk maken? Lees dan meer over fiscaal aantrekkelijk doneren. U maakt het verschil voor de talenten van de toekomst! Bekijk hier de manieren van schenken.

*Het is een lange traditie binnen Nyenrode dat de scholarships die worden toegekend een 'revolving' karakter hebben. Dit betekent dat ontvangers van scholarships de morele verplichting accepteren om te geven wat zij ooit kregen. Zij worden zelf donateur als ze afgestudeerd zijn en daar financieel toe in staat zijn. Zo krijgt het Scholarship Fund een doorlopende financiering en kan het in de toekomst scholarships blijven toekennen.


Contact

Heleen van Hall

Heleen van Hall

Alumni Relations, External Relations & Fundraising

Scholarschips openen deuren

Rodny Stolk

Beurs van 1976, BSc in Business Administration
Ik vind het waardevol waardering te krijgen.
SNF - 2018 - portret Elyas Razawi_verkleind

Elyas Razawi

Beurs van 1976, BSc in Business Administration
Er zijn zo veel mensen die mij belangeloos hebben geholpen.

Ilke Helendoorn

Beurs van 1958, MSc in Management
Het gaat niet alleen om je studie, maar ook om het campus leven.