Orbis Europe

Alleen voor Nyenrode studenten en medewerkers

Over Orbis Europe

Orbis bevat gedetailleerde financiële informatie en andere details over Europese bedrijven. Het gaat onder andere om financiële informatie tot 10 jaar terug, informatie over eigenaars / holdings en informatie over accounting. Het is mogelijk om te selecteren op bedrijven uit bepaalde sectoren of items uit financiële verslagen.
(Video) instructies voor het gebruik van deze database zijn te vinden onder ‘Help’.

Toegang tot deze database kan worden verkregen door het volgen van de handleiding en inloggen via off-campus toegang.

Bevat

Orbis bevat informatie over Europese bedrijven die voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

  • Opbrengst is ten minste 1 miljoen euro
  • Totale activa van ten minste 2 miljoen euro
  • 15 of meer personeelsleden

Opmerkingen:

Bedrijven met een opbrengst of totale activa van minder dan 100 euro per werknemer zijn niet opgenomen in deze database.
Bedrijven waarvan de opbrengst, totale activa en aantal werknemers onbekend zijn, maar waarvan het vermogen tussen €50.000,- en €500.000,- zijn wel opgenomen in de database.