Algemeen

Tot 2 maart 2021 vinden alle onderwijsactiviteiten op de locaties in Amsterdam en Breukelen online plaats. Beide locaties zijn gesloten voor het volgen van onderwijs. De faciliteiten op de campus in Breukelen en in Amsterdam zijn gesloten.

Ook voor wat betreft het thuiswerken volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat onze medewerkers thuiswerken, tenzij medewerkers noodzakelijke werkzaamheden verrichten op locatie. 

Colleges en tentamens vinden online plaats. Studenten en deelnemers krijgen via programma-management nieuws en informatie over de inrichting en het verloop hun programma. Het beleid geldt voor beide locaties van de universiteit.

Daarnaast gelden op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD Utrecht, GGD Amsterdam en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken de volgende maatregelen:

  • In navolging van het onderwijs vinden ceremoniële bijeenkomsten, zoals promoties, oraties en diploma-uitreikingen online plaats of worden deze tot nader order uitgesteld.
  • Alle reizen naar het buitenland zijn tot nader order uitgesteld.
  • Bij de bibliotheek in Amsterdam en Breukelen kunnen alleen op afspraak boeken worden afgehaald. Ook kan op afspraak gebruik worden gemaakt van de datastream. Afspraken plan je in via library@nyenrode.nl.
Onze locaties zijn gesloten voor het volgen van onderwijs. 

Studenten/deelnemers en onderwijs

Informatie over jouw opleiding of leergang ontvang je via programma-management. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met jouw programma-manager.
Open dagen, belevingssessies en business games vinden online plaats. De data van deze evenementen vind je op onze website. Of neem contact op met één van onze programma-adviseurs.  
Vrijwel alle colleges kunnen online plaatsvinden. Programma-management informeert en instrueert waar nodig studenten en docenten om het online leren zo goed mogelijk en probleemloos te laten verlopen. Waar fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, wordt door programma-management gekeken naar de best mogelijke oplossing.
Bij de bibliotheek in Amsterdam en Breukelen kunnen alleen op afspraak boeken worden afgehaald. Ook kan op afspraak gebruik worden gemaakt van de datastream. Afspraken plan je in via library@nyenrode.nl.

Voor studie-inhoudelijke vragen over hoe je opleiding eruit ziet, klik je hier op jouw studie:

Reizen

Alle studie- en werk gerelateerde reizen vanuit Nyenrode zijn geannuleerd. Wil je privé op reis? Volg dan de adviezen van het RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken.

Veel landen stellen restricties aan hun in- en uitreisbeleid en een eventuele verplichte quarantaine. Ben je van plan om te gaan reizen, houd hier dan rekening mee.

Staat je vraag hier niet bij?

Heb je een specifieke vraag voor Nyenrode? Mail ons via  info@nyenrode.nl. Wil je liever bellen, dan kan dat naar 0346 - 291 211.

Voor algemene vragen over het coronavirus kan je contact opnemen met het RIVM via 0800 - 1351.