Algemeen

Is Nyenrode geopend?
Voor alle programma’s op Nyenrode wordt een combinatie van online onderwijs en onderwijs op locatie verzorgd. Onderwijs vindt waar mogelijk op locatie plaats met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zodat er een veilige werk- en leeromgeving voor iedereen is.

Ook voor wat betreft het thuiswerken volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent dat onze medewerkers alleen op Nyenrode werken als zij een programma- of locatiegebonden taak hebben.

Wat is het beleid van Nyenrode?
Colleges vinden zowel op locatie als online plaats. Tentamens worden in elk geval tot 31 oktober online gehouden. Studenten en deelnemers krijgen via programma-management nieuws en informatie over de inrichting en het verloop hun programma. Het beleid geldt voor beide locaties van de universiteit.

Daarnaast gelden op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD Utrecht, GGD Amsterdam en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken de volgende maatregelen:

  • Alle zakelijke reizen naar het buitenland zijn tot nader order uitgesteld.
  • De bibliotheek in Breukelen is van 12.00 – 17.00 uur open voor studenten. Voor studenten of medewerkers van Nyenrode is het mogelijk om met gebruik van de Nyenrode-pas toegang te krijgen tot de studieruimtes.
  • De bibliotheek in Amsterdam is tijdens kantooruren op afspraak geopend.

Kan ik gewoon naar Nyenrode komen?
Voor zowel Breukelen als Amsterdam geldt dat deelnemers en studenten die hun programma komen volgen, aangemeld dienen te zijn via het programma-management of de receptie. Studenten, deelnemers en gasten vullen, elke dag dat zij op Nyenrode zijn, een gezondheidscheck in voordat zij in contact treden met medestudenten, Nyenrode medewerkers of derden. Elke deelnemer krijgt vervolgens een badge die zichtbaar gedragen dient te worden. Daarnaast geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing door de ruimtes op locatie (gangen, collegezalen, kantoor etc.). Als je zit of buiten bent, geldt dit advies niet, mits je 1,5 meter afstand houdt. 

Hoe kan ik op locatie 1,5 meter afstand houden?
In zowel Breukelen als Amsterdam werken we met een routing om anderhalve meter afstand te houden. Wij vragen alle bezoekers op onze locaties om de aangegeven instructies te volgen voor een veilig en prettig verblijf op Nyenrode.

Zijn er mondkapjes beschikbaar op Nyenrode?
Nyenrode mondkapjes zijn in de shop en bij de Servicedesk verkrijgbaar voor € 7,50.

Welke voorzorgsmaatregelen heeft Nyenrode nog meer getroffen?
Bij de in- en uitgang staan desinfectiezuilen. Onze schoonmaakdiensten zijn geïntensiveerd. Dit betekent dat alle ruimten, toiletten, handgrepen en andere oppervlakten vaker worden schoongemaakt.

Wat als een student, deelnemer, medewerker of spreker het coronavirus blijkt te hebben?
We volgen het protocol van het RIVM en de GGD in wat er in dat geval gebeurt met anderen die in contact zijn geweest met de ring rond de patiënt (medewerkers, studenten, deelnemers en sprekers).

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen? 
Bezoekers met (verkoudheids)klachten kunnen Nyenrode niet bezoeken. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, welke via de website zijn te raadplegen. Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger? Heb je koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of adem je moeilijk? Neem in dat geval contact op met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op. 

Studenten/deelnemers en onderwijs

Voor studie-inhoudelijke vragen over hoe je opleiding er vanaf september uit ziet, klik je hier op jouw studie:

Ik heb colleges en tentamens, gaan deze gewoon door?
Informatie over jouw opleiding of leergang ontvang je via programma-management. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met jouw programmamanager.

Ik wil naar een open dag, is dit mogelijk?
Per bijeenkomst wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze op locatie te organiseren. Is dit niet mogelijk, dan wordt gekeken naar online varianten. Data van evenementen vind je op onze website. Of neem contact op met één van onze programma-adviseurs.  

Is het mogelijk om online colleges te volgen en/of te geven?
Vrijwel alle colleges kunnen online plaatsvinden. Programma-management informeert en instrueert waar nodig studenten en docenten om het online leren zo goed mogelijk en probleemloos te laten verlopen. Waar fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, wordt door programma-management gekeken naar de best mogelijke oplossing.

Kan ik gebruik maken van de (studie)faciliteiten op Nyenrode?
De bieb en de studieruimtes zijn sinds 5 november tot nader order gesloten. De bibliotheek in Amsterdam is wel open, tussen 10.00-16.00 uur.  

Voor vragen (en het maken van afspraken voor datastream) blijven we bereikbaar via (0346) - 291 310 en e-mailadres: library@nyenrode.nl.

Reizen

Ik ben student en wil op reis naar het buitenland, waar moet ik rekening mee houden?
Alle studie- en werk gerelateerde reizen vanuit Nyenrode zijn geannuleerd. Wil je privé op reis? Volg dan de adviezen van het RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken.

Veel landen stellen restricties aan hun in- en uitreisbeleid en een eventuele verplichte quarantaine. Ben je van plan om te gaan reizen, houd hier dan rekening mee.

Staat je vraag hier niet bij?

Heb je een specifieke vraag voor Nyenrode? Mail ons via  info@nyenrode.nl. Wil je liever bellen, dan kan dat naar 0346 - 291 211.

Voor algemene vragen over het coronavirus kan je contact opnemen met het RIVM via 0800 - 1351.