Staat je vraag hier niet bij?

Heb je een specifieke vraag voor Nyenrode? Mail ons via  info@nyenrode.nl. Wil je liever bellen, dan kan dat naar 0346 - 291 211.

Voor algemene vragen over het coronavirus kan je contact opnemen met het RIVM via 0800 - 1351.

Algemeen

Vanaf 26 april aanstaande wordt het voor studenten van Nyenrode Business Universiteit mogelijk om ongeveer één dag per week fysiek college te volgen. Voor welke programma’s dit ingaat, wordt vanuit het programma-management gecommuniceerd.

Thuis studeren en thuis werken blijft de norm. Studenten en deelnemers kunnen naar Nyenrode komen in het geval dat er programma’s op locatie worden gegeven. Medewerkers komen alleen voor noodzakelijk locatiegebonden werk naar de Nyenrode locatie. 

Vanaf 26 april aanstaande wordt het voor studenten van Nyenrode Business Universiteit mogelijk om ongeveer één dag per week fysiek college te volgen. Voor welke programma’s dit ingaat, wordt vanuit het programma-management gecommuniceerd. Het beleid geldt voor beide locaties van de universiteit.

Daarnaast gelden op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de GGD Utrecht, GGD Amsterdam en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken de volgende maatregelen:

  • Vrijwillige zelftesten.
  • Ceremoniële bijeenkomsten, zoals promoties, oraties en diploma-uitreikingen vinden online plaats of worden tot nader order uitgesteld.
  • Alle reizen naar het buitenland zijn tot nader order uitgesteld.
  • Bij de bibliotheek in Amsterdam en Breukelen kunnen alleen op afspraak boeken worden afgehaald. Ook kan op afspraak gebruik worden gemaakt van de datastream. Afspraken plan je in via library@nyenrode.nl.
Vanaf 26 april aanstaande wordt het voor studenten van Nyenrode Business Universiteit mogelijk om ongeveer één dag per week fysiek college te volgen. Programma-management communiceert hierover. 

Zelftests

Nee, het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig. Je hoeft geen test te doen om fysiek onderwijs te volgen, al adviseren we het wel dringend. Nyenrode controleert niet wie wel of geen test heeft gedaan. Ook wordt niet naar de uitslag gevraagd.  
De bedoeling is dat je je twee keer per week de zelftest kan doen.  
De zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat ze niet diep de neus in hoeven te gaan. Bij de test ontvang je heldere instructies om hem goed bij jezelf af te kunnen nemen.  
Via programma-management krijg je bericht over wanneer welk onderdeel van jouw programma fysiek zal gaan plaatsvinden.  

We kunnen alleen weer open gaan op locatie indien wij ons allemaal houden aan de maatregelen van de RIVM. De zelftest is een extra maatregel om de risico’s op besmetting zo klein mogelijk te maken. Alle andere maatregelen blijven onverminderd van kracht. 

Andere vragen over zelftesten kan je stellen aan het programma-management.  
Het verloop van de pandemie kenmerkt zich door een zekere mate van onvoorspelbaarheid. Het huidige beleid heeft Nyenrode vastgesteld met de informatie die bekend is gemaakt op de persconferentie van 20 april jl. Als er beleidswijzigingen vanuit de overheid worden gemeld die Nyenrode dient door te voeren, zal hierover worden gecommuniceerd. 

Studenten/deelnemers en onderwijs

Informatie over jouw opleiding of leergang ontvang je via programma-management. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met jouw programma-manager.
Open dagen, belevingssessies en business games vinden online plaats. De data van deze evenementen vind je op onze website. Of neem contact op met één van onze programma-adviseurs.  
Vrijwel alle colleges kunnen online plaatsvinden. Programma-management informeert en instrueert waar nodig studenten en docenten om het online leren zo goed mogelijk en probleemloos te laten verlopen. Waar fysieke bijeenkomsten de voorkeur hebben, wordt door programma-management gekeken naar de best mogelijke oplossing.
Bij de bibliotheek in Amsterdam en Breukelen kunnen alleen op afspraak boeken worden afgehaald. Ook kan op afspraak gebruik worden gemaakt van de datastream. Afspraken plan je in via library@nyenrode.nl.
De verruiming van de mogelijkheid voor het aanbieden van fysiek onderwijs, geldt voor alle studenten in aanvulling op de bestaande uitzondering ten aanzien van tentamens.  

Voor studie-inhoudelijke vragen over hoe je opleiding eruit ziet, klik je hier op jouw studie:

Reizen

Alle studie- en werk gerelateerde reizen vanuit Nyenrode zijn geannuleerd. Wil je privé op reis? Volg dan de adviezen van het RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken.

Veel landen stellen restricties aan hun in- en uitreisbeleid en een eventuele verplichte quarantaine. Ben je van plan om te gaan reizen, houd hier dan rekening mee.