De Nyenrode Incubator

De Nyenrode Incubator versterkt onze missie – de samenleving dienen door sociaal verantwoordelijke leiders op te leiden – met het creëren van een gemeenschap van ondernemende Nyenroders.

De Nyenrode Incubator is opgericht rondom drie waarden: een innovatieve mindset, respect voor stakeholders en wereldwijd leiderschap. Deze waarden garanderen dat de ideeën van onze beginnende ondernemers daadwerkelijk een positieve impact hebben.

Incubator teams krijgen kantoorruimte tot hun beschikking, op voorwaarde dat zij een leidende rol op zich nemen in het inspireren van andere starters en startups. Wij verwachten van elke deelnemer dat zij:

  • op verzoek van de universiteit als jurylid fungeren voor presentaties van studenten
  • hun bedrijfsplannen presenteren aan specifieke stakeholders binnen de Nyenrode-gemeenschap

Inmiddels heeft de Incubator ruim € 20 miljoen gegenereerd. Enkele bedrijven die in de Nyenrode Incubator gevestigd zijn (geweest):

Contact

Jessica Peters-Hondelink

Director Nyenrode Amsterdam