Alumni-evenement

De impact van Artificial Intelligence (AI) op duurzame transities

20 maart 2020, 14:00

Informatie

De impact van AI op duurzame transities

De Nederlandse samenleving staat voor een grote maar onvermijdelijke verduurzamingsopgave. Klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en toenemende grondstoffenschaarste maken veranderingen noodzakelijk in onze energievoorziening, ons grondstoffenverbruik en ons voedselsysteem.

Bewust nadenken over duurzaamheid en bedrijfsstrategie
Bedrijven ontkomen er niet meer aan bewust na te denken over de duurzaamheid van hun strategie en de manier waarop zij zakendoen. Hoe de wereld er in 2030 uitziet, wordt in belangrijke mate bepaald door de voortgang op de Sustainable Development Goals (SDGs). Bedrijven die in de toekomst willen floreren, moeten nu al rekening houden met circulair ondernemen in een wereld die er heel anders uitziet dan nu. Digitale transformatie en het daarmee gepaard gaande hogere energieverbruik bijvoorbeeld is op de huidige manier niet duurzaam.

Artificial Intelligence versnelt verduurzaming
AI is een van de technologieën die digitale transformatie versnelt en onze economie en maatschappij momenteel veranderen. Het is een potentieel bepalend instrument die in de voorhoede staat van de uitdaging in maatschappelijke transities.

Seminar 20 maart 2020
De impact van AI op duurzame transities

Hoe moeten wij vanuit zakelijk perspectief omgaan met de huidige wereldproblematiek omtrent klimaat, energie, voeding en gezondheid? Op 20 maart nemen we jullie tijdens het seminar graag mee over de impact, de ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden rondom Smart Farming, Artificial Intelligence en Fotonica op duurzame transities binnen ons leef- en werkklimaat

Dagvoorzitter Dr. Ir. Henk Kievit trapt het seminar af.

Smart farming

Deze transities vragen per sector om een uitdagende, specifieke aanpak, zo ook binnen de voedselketen. Prof. Dr. Ir. Ruud Huirne neemt je mee in een utopie aan de hand van een casus over smart farming. Een idealistische droom? Nee, het is dichterbij dan je denkt...

AI en Machine Learning

Digitale ontwikkelingen brengen voordelen en kansen met zich mee maar hebben echter ook grote impact op duurzaamheid in energiegebruik en veiligheid van werken. Hebben we niet een te groot optimisme over de werking van AI? Nemen algoritmes beslissingen in overeenstemming met de waarden? Wat betekent het voor de reputatie als je niet kunt uitleggen hoe de uitkomst van algoritmes tot stand komt? Drs. Jan Veldsink gaat in op het wezen van AI en Machine Learning in bedrijfsprocessen. 

Geïntegreerde fotonica

De nieuwste ontwikkelingen in technologie moeten onder andere ons zeer groot energieverbruik drastisch gaan reduceren en veel duurzamer laten produceren. Fotonica kan hierin van grote betekenis zijn. Prof. Dr. Ir. Ton Backx vertelt ons de laatste mogelijkheden, toepasbaarheden en ontwikkelingen van geïntegreerde fotonica uit regio Brainport. Dit vraagt echter om nieuwe businessmodellen, waarvoor we gedurende het seminar “food for thought” krijgen.  

Paneldiscussie

Gedurende de paneldiscussie gaat Henk Kievit met de sprekers de discussie aan over onderwerpen zoals;

  • Welke nieuwe bedrijfsprocessen zijn er nodig bij circulair ondernemen en hoe gaan we het toepasbaar maken?
  • Welke ethische aspecten komen er bij kijken bij AI gebruik
  • Wat voor impact heeft robotisering op de werkvloer
  • Wat er te tafel komt 

Voor wie

Dit event wordt georganiseerd voor alumni en (toekomstige) deelnemers van ons Modulair Executive MBA opleidingsprogramma en is alleen op uitnodiging toegankelijk.

Waar

Koetshuis, Nyenrode Business Universiteit

Aanmelden

Aanmelden doe je via bovenstaande aanmeldbutton en is alleen mogelijk als je alumna/alumnus of (toekomstige) deelnemer bent van een van de opleidingen binnen de Modulair Executive MBA.

Mogelijkheid tot meenemen introducé

Wil je iemand meenemen? Dan is hij of zij uiteraard van harte welkom! Wij zien het als een mooie manier om iemand die je het gunt, te introduceren in de Nyenrode Community en het seminar bij te wonen. Stuur een e-mail naar mmba@nyenrode.nl met zijn of haar gegevens en wij sturen je introducé een persoonlijke uitnodiging toe. Het is mogelijk om maximaal 1 introducé per persoon mee te nemen.

Wij verwelkomen je graag op de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen en kijken uit naar je komst.

Let op: er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Afmelden: Deelname aan het seminar is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. We begrijpen dat plannen kunnen veranderen. Daarom kan je je vijf dagen voorafgaand aan de bijeenkomst kosteloos afmelden. Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn dan zijn wij genoodzaakt om een kostprijs ad. €50,- (excl. btw) in rekening te brengen. Dit vanwege gemaakte eventorganisatiekosten.

Agenda

Dagvoorzitter: Henk Kievit

14.00 inloop
Inloop met een kleine versnapering

14.30 - 14.45
Welkomstwoord door Henk Kievit .

14.45 - 15.30
Data als smeerolie voor essentiele transities in de voedselketen
Prof. Dr. Ir. Ruud Huirne- ondernermer en hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

15.30 - 16.15
Transitie in bedrijfsprocessen d.m.v. AI en Machine Learning
Drs. Jan Veldsink - ondernemer en hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

16.15 - 16.45
Pauze

16.45 - 17.45
Geïntegreerde fotonica: doorbraak in communicatie en detectie
Prof. Dr. Ir. Ton Backx

17.45 - 18.30
Paneldiscussie
Paneldiscussie met Ruud, Jan en Ton onder begeleiding van Henk.

18.30 - 19.30
Afsluitende netwerkborrel


Terugblik

 
Alle evenementen