Prof. dr. ir. Anke van Hal

Hoogleraar
Hal, Anke van
  • Verduurzaming bestaande woningen en wijken
  • Creëren van enthousiasme voor duurzaamheid
Wanneer de belangen van alle betrokkenen, direct en soms indirect, serieus worden genomen, neemt de kans op de ontwikkeling van een gezonde duurzame business case aanzienlijk toe.

Prof. dr. ir. Anke van Hal is hoogleraar Duurzaam Bouwen  aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship

Ook was zij parallel hieraan gedurende tien jaar hoogleraar Duurzame Woningtransformatie aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Ze ontwikkelde een werkwijze gericht op het vergroten van enthousiasme voor duurzaamheid  (het Fusie van Belangenperspectief) die het grootste deel van haar werk omvat. Haar belangrijkste interesse is de uitdaging van een (duurzame) transformatie van bestaande woningen en wijken. In dit kader heeft zij het kennisplatform  HomeMates geïnitieerd. Dit platform vraagt aandacht voor 'de derde succesfactor' van energievriendelijke renovatieprocessen (naast betaalbare kosten en goed functionerende technologie). Haar recente onderzoek richt zich ook vooral op deze 'derde succesfactor'.

Van Hal heeft veel tijd doorgebracht in Canada.  Ze doceerde onder andere aan de Ryerson University in Toronto. Geïnspireerd door haar Canadese ervaringen heeft ze haar aandacht de laatste jaren specifiek gericht op kwetsbare wijken met het doel de energietransitie naar aardgasvrije wijken als hefboom te gebruiken om de algehele kwaliteit van leven in dergelijke wijken te verbeteren.

In 1989 studeerde ze af aan de afdeling Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Ze promoveerde op een proefschrift met de titel 'Beyond the demonstration project, the diffusion of environmental innovations in housing'. Ze schreef verschillende boeken en vele artikelen en blogs.

Het in de bouwsector ontwikkelde Fusie van Belangenperspectief blijkt breed toepasbaar. Van Hal is dan ook kerndocent voor diverse onderwijsprogramma’s gericht op professionals met uiteenlopende achtergronden. In haar modules helpt zij hen duurzaamheidsambities te combineren met een gezonde business case. 

Interests

Van Hal is onder andere actief lid van Herenboeren Loenen, een coöperatieve duurzame boerderij, deel uitmakend van Stichting Herenboeren Nederland dat als doel heeft lokale voedselproductie te bevorderen.