Prof. dr. ir. Anke van Hal

Hoogleraar
Anke van Hal
  • Duurzaam Bouwen & Ontwikkeling
Wanneer de belangen van alle betrokkenen, direct en soms indirect, serieus worden genomen, neemt de kans op de ontwikkeling van een gezonde duurzame business case aanzienlijk toe.

Anke van Hal is hoogleraar Duurzaam Bouwen bij het Nyenrode Center for Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Ook was zij hoogleraar Duurzame Woningtransformatie aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Ze ontwikkelde een duurzame zakelijke aanpak (de Fusie van Belangen) die het grootste deel van haar werk omvat. Haar belangrijkste interesse is de uitdaging van een (duurzame) transformatie van bestaande woningen en wijken. In dit kader heeft zij het kennisplatform HomeMates geïnitieerd. Dit platform vraagt aandacht voor 'de derde succesfactor' van energievriendelijke renovatieprocessen (naast betaalbare kosten en goed functionerende technologie). Haar recente onderzoek richt zich ook vooral op deze 'derde succesfactor'.

Van Hal heeft veel tijd doorgebracht in Canada.  Ze doceerde onder andere aan de Ryerson University in Toronto. Geïnspireerd door haar Canadese ervaringen is ze zich gaan richten op de algehele verbetering van zogenaamde 'complexe buurten' (buurten met een combinatie van technische en sociale uitdagingen) door het combineren van de ervaring en kennis van specialisten op het gebied van duurzaam bouwen en maatschappelijk werk.

In 1989 studeerde ze cum laude af aan de afdeling Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Ze promoveerde op een proefschrift met de titel 'Beyond the demonstration project, the diffusion of environmental innovations in housing'. Ze schreef verschillende boeken en vele artikelen en blogs.

Van Hal ondersteunt professionals en studenten, met verschillende achtergronden, bij het omzetten van het onderwerp duurzaamheid in een gezonde business case. Haar invalshoek is het Fusie van Belangenperspectief, ontwikkeld in de bouwsector. Dit perspectief helpt om een positief verschil te maken in de praktijk.

Nevenactiviteiten

Anke van Hal is lid van de Raad van Toezicht van Woningbouwvereniging Gooi& Omstreken en lid van diverse jury's en adviesraden. Zij was lid van het bestuur van de Dutch Green Building Council en van de Raad van Toezicht van Triodos Real Estate Fund.

Internationale activiteiten

Van Hal was een gastspreker op verschillende universiteiten in het buitenland (met name Canada). In 2016 doceerde ik de cursus Energievriendelijke woningvernieuwing aan de Ryerson University, faculteit Architectuurwetenschappen, in Toronto.

Interests

Anke van Hal is op dit moment erg geïnteresseerd in de natuur en de biodiversiteit. Ze gaat daarom beginnen met een opleiding tot bijenhouder.