Prof. Bas Steins Bisschop MCJ (emeritus)

Hoogleraar
Bas Steins Bisschop
  • Ondernemingsrecht
Prof. Bas Steins Bisschop MCJ is emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht en Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. Hij was verantwoordelijk voor het juridische onderwijs in de Nyenrode-opleidingen, gaf les in verschillende Executive Education programma's van Nyenrode en deed onderzoek op een breed gebied van juridische onderwerpen.


Bas studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1974) en aan de New York University (1975). Zijn academische carrière begon in 1991 met de voltooiing van zijn doctoraatsstudie, waarbij hij de theorie introduceerde van beperkte afdwingbaarheid van juridische verdediging tegen vijandige overnames door beursgenoteerde bedrijven. Hij publiceerde regelmatig in juridische tijdschriften en gaf lezingen op verschillende fora.

Zijn onderzoek richtte zich op het ondernemingsrecht, gespecialiseerd in nationale en internationale juridische kwesties met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance. Zijn oratie op Nyenrode in 2002, die de basis vormde voor verder onderzoek, gaf een academisch antwoord op de vraag of en in hoeverre bedrijven en hun stakeholders vanuit MVO-overwegingen hun rechten en plichten juridisch zullen moeten herdefiniëren. Zijn oratie aan de Universiteit Maastricht in 2008 vormde ook een basis voor verder onderzoek en concentreerde zich op de vraag of moderne bedrijven alternatieve verdediging moeten ontwikkelen tegen ongenode biedingen en aandeelhoudersactivisme.