Damien Broekharst MSc

Onderzoeker
Pauw met kuiken
  • Organisatiewetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheidseconomie

Kennis is het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is, 

Wijsheid is het emotioneel doorgronden van wat eeuwig is.


Damien Broekharst MSc is onderzoeker bij Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Marketing & Supply Chain Management. In zijn functie houdt hij zich bezig met het verbeteren van de wijze waarop gezondheidseconomische evaluatie wordt uitgevoerd in zowel beleidsmatige als klinische context. Dit doet hij, onder andere, door naast het financiële perspectief op medische interventies ook het patiënten perspectief op zinvolle wijze te integreren in gezondheidseconomische evaluatie. Door deze taak op zich te nemen draagt hij niet alleen bij aan betere allocatie van schaarse zorgmiddelen, maar ook aan de emancipatie en empowerment van de patiënt. Hij is trots en dankbaar dat hij deze belangrijke taak op zich mag nemen en bijdraagt aan een ethisch verantwoorde omgang met menselijk leven en een holistische benadering van gezondheid en welzijn.

Broekharst behaalde een Bachelor en Master in Public Administration evenals een Master in Healthcare Management. Zowel de Bachelor als beide Masters zijn behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn afstuderen is hij als onderzoeker en docent gestart bij verschillende wetenschappelijke instituten. Hij hield zich bezig met verschillende onderzoeksprojecten, onder andere, op het gebied van medische technologie en publieke gezondheidsprogramma’s. In die hoedanigheid heeft hij samengewerkt met een variëteit aan sociale partners (bv. gemeentes), medische partners (bv. ziekenhuizen) en farmaceutische partners (bv. geneesmiddelen fabrikanten). 

Interesses

Broekharst verzamelt antiek en sport graag in zijn vrije tijd. Daarnaast bestudeert hij graag geschiedenis. 

Meest relevante publicaties