Prof. dr. Edward Groenland (emeritus)

Hoogleraar
Edward Groenland
  • Probleemanalyse
  • Onderzoeksmethodologie
Een dag niet gedacht is een dag niet geleefd! Maar enige verstrooiing rondom uitgestrekte denkprocessen maakt het leven darteler en rijker, en daarmee completer.

Prof. dr. Edward Groenland is emeritus hoogleraar Business Research Methodology aan Nyenrode Business Universiteit. Gedurende zijn loopbaan hield Edward zich bezig met onderwijs en onderzoek in de brede zin van het woord. Als een student kan denken volgens academische principes en daarmee praktijkproblemen kan (helpen) oplossen dan motiveert hem dat.

Naast het hoogleraarschap was Edward programma-directeur van de bacheloropleiding in Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingsraad. 

Edward heeft economische en sociale psychologie gestudeerd. Zijn academische promotie vond in 1989 plaats met als onderwerp van zijn proefschrift het sociaaleconomisch welzijn bij uitkeringsgerechtigden. Na zijn promotie is Edward tot 2009 verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg, waar hij economisch-psychologisch onderzoek deed. Ook was hij tot 2008 onderzoeksdirecteur bij een commercieel marktonderzoekbureau. Daar hield hij zich bezig met de onderzoeksmethodologie van commercieel onderzoek en ontwikkelde hij een kwalitatieve onderzoeksafdeling.

Na zijn benoeming als hoogleraar bij Nyenrode heeft Edward zowel kwalitatieve (deductief) als kwantitatieve onderzoeksmethodologie bedreven en was hij enige tijd directeur van de PhD school. Daarnaast was Edward trainer gesprekstechnieken, zoals toegepast in markt- en beleidsonderzoek.

Interesses

Het leven wordt gedragen door muziek en woord. Daar waar deze twee elkaar ontmoeten ontstaat liederen waarin bekoorlijke melodieën samengaan met betekenisvolle en emotionele teksten. De luisteraar is aangedaan en wordt opgetild.

Meest relevante publicaties

  • Groenland, Edward A.G. and Stalpers, Joost, Structural Equation Modeling: A Verbal Approach (2012). Nyenrode Research Paper No. 12-02, ISSN 1872-3934. http://ssrn.com/abstract=2144243
  • Groenland, E.A.G. (2014). The problem analysis for empirical studies. International Journal of Business and Globalisation, 12(3), 249-263. 
  • Groenland, E.A.G. (2018). A review strategy for carrying out an academic literature analysis as part of the problem analysis for an empirical study. International Journal of Business and Globalisation, Vol. 20, No. 4, 497-508. 
  • Groenland, E.A.G. (2018). Employing the matrix method as a tool for the analysis of qualitative research data in the business domain. International Journal of Business and Globalisation, Vol. 21(1), 119-134. 
  • Groenland, E.A.G. & L.P. Dana (2019). Qualitative Methodologies and Data Collection Methods. Toward Increased Rigour in Management Research. Series: New Teaching Resources for Management in a Globalised World (Book 1). Singapore: World Scientific Publishing Company. Hardcover: 312 pages, ISBN-13: 978-9811206535; ISBN-10: 9811206538.

  •