Prof. dr. ir. Gert van Dijk (emeritus)

Hoogleraar
Gert van Dijk
  • Ondernemerschap & Investeringsstrategieën
  • Coöperatieve Strategieën voor Bedrijfsbeheer
  • Coöperatieve Bedrijfsfinanciering in opkomende Economieën

Gert van Dijk is emeritus hoogleraar Cooperative Business Administration & Management aan Nyenrode Business Universiteit. Hij was directeur-generaal van de Nationale Raad van Coöperaties en voorzitter van de Europese Confederatie van Landbouwcoöperaties in de EU. In deze functies was hij actief betrokken bij nationale en internationale coöperatieve ondernemingen die eigendom zijn van investeerders, alsmede bij financiële, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Hij was tevens lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank.

Hij studeerde veehouderij en genetica aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en economie aan de Universiteit van Aberdeen, Schotland, waar hij ook zijn PhD behaalde. Hij gaf meerdere jaren college aan deze twee universiteiten. Zijn onderzoek richt zich op coöperaties en complexe eigendomsstructuren. Onlangs ontwikkelde hij een nieuwe generatie coöperatieve structuur die ook bekend staat als de ‘multiple stakeholder business cooperative’. Met name kwesties inzake de invloed en de betrokkenheid van de leden worden in nieuwe combinaties van juridische structuren en gedragsaspecten van goed bestuur grondig aangepakt. Door gebruik te maken van experimentele ontwerpen en realistische spelsimulaties worden ‘on the job data analyses’ toegepast om de wederkerigheid van de leden en daarmee de prestaties van de coöperatieve onderneming te verbeteren.

Door toepassing van de bovengenoemde nieuwe generatie coöperaties is een nieuw onderzoeksprogramma opgezet waarbij coöperatieve structuren worden ingezet om in ontwikkelende economieën impact-investeerders aan te trekken.