Prof. dr. Hans Bakker (emeritus)

Hoogleraar
Hans Bakker portret
  • Organisatieontwikkeling
  • Transformatie management
  • Fusies & Overnames
  • Strategie & Samenwerking

Hans Bakker is Emeritus Hoogleraar Samenwerkingsstrategieën aan Nyenrode Business Universiteit. Hij richtte zich op het ontwerpen en realiseren van gezamenlijke bedrijfsstrategieën als onderdeel van digitale bedrijfstransformaties. Zijn expertise is ontstaan vanuit zijn opleiding, onderzoek naar het realiseren van samenwerkingsstrategieën en zijn internationale adviesactiviteiten op deze gebieden.

Hans is sinds 2002 hoogleraar aan Nyenrode waarbij zijn missie was om studenten, managers en leidinggevenden te stimuleren zich meer bewust te worden van de dynamiek van het speelveld waarin ze opereren, hoe ze effectieve strategieën kunnen creëren en de persoonlijke verantwoordelijkheden die ze op deze gebieden hebben te erkennen.

Hans heeft gewerkt bij Twynstra & Gudde en KPMG. Daarnaast werkt Hans als international business consultant in zijn eigen bedrijf Javelin Partners.