Dr. Herman van Brenk RA

Universitair hoofddocent
Herman van Brenk portret
  • Audit kwaliteit
  • Academisch onderzoek in Accountancy
  • Thesis Begeleiding

Dr. Herman van Brenk RA is universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Accounting, Auditing & Control. Zijn onderzoeksgebied is gericht op het verrijken van de accountancy met inzichten vanuit psychologie, filosofie en sociologie. Hierbij maakt hij gebruik van experimenteel en kritisch onderzoek.

Van Brenk behaalde een Master of Science in Accountancy (2008) en een PhD (2017) beide aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is ook geregistreerd als registeraccountant in Nederland (2011) en werkte van 2005 tot 2014 in de controlepraktijk voor zowel Big 4 als niet-Big 4 accountantsorganisaties.

Zijn proefschrift draagt de titel 'Compensation Incentives and Personality Traits: Three Studies on their Joint Effects on Auditor Judgment and Decision Making'. Herman heeft de Best Paper Award ontvangen op het European Auditing Research Network Symposium (2017) voor een van de artikelen uit zijn proefschrift.

Van Brenk is een actief lid van de academische gemeenschap. Hij presenteert zijn werk regelmatig op internationale conferenties en in universitaire workshops. Daarnaast beoordeelt en bediscussieert hij artikelen voor internationale conferenties en tijdschriften. Herman heeft gepubliceerd in Auditing: A Journal of Practice & TheoryCritical Perspectives on AccountingEuropean Accounting ReviewInternational Journal of AuditingEconomisch Statistische Berichten, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, Goed Bestuur en Toezicht.

Van Brenk heeft een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van scripties op bachelor- en masterniveau in de accountancyopleiding. Verder is hij betrokken bij het geven van een onderzoeksvak en bij het begeleiden en examineren van scripties op masterniveau. Tot slot heeft Herman een module Beroepsfilosofie voor accountants ontwikkeld en heeft hij een leesgroep met studenten en alumni om samen vanuit verschillende perspectieven na te denken over het accountantsberoep.

Internationale activiteiten

Van Brenk was van februari tot april 2016 gastonderzoeker aan de Fisher School of Accounting van de University of Florida. Verder doet hij onderzoek met coauteurs van de University of Florida, University of Central Florida, University of South Florida, VU University en Northeastern University.

Interesses

Wandelen, filosoferen en lezen.

Meest relevante publicaties