Drs. Irene Jonkers

PhD kandidaat
Irene Jonkers
  • Sociale Innovatie
  • Duurzaamheid
  • Verandering & keuzevrijheid
  • Advanced Research
  • Inleiding tot Bedrijfsonderzoek
  • Academische Vaardigheden
"The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."

- Albert Einstein - 

Drs. Irene Jonkers is PhD student aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship.

In haar eigen (PhD) onderzoek kan ze haar inhoudelijke passie voor sociale veranderingsprocessen kwijt. Daarbij raakt ze sterk aan thema’s als leren, kennis en ‘agency’ van mensen om zelf (van koers) te veranderen.
In het onderwijs geeft Irene voornamelijk les in kwalitatieve onderzoeksmethoden. Haar grootste onderwijsdoelen zijn het bijdragen aan de ontwikkeling van kritisch denken en het aanwakkeren van nieuwsgierigheid om met een open blik te kijken naar bekende situaties.

Jonkers is zelf breed opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam door een ‘vrije opleiding’ te volgen, waar zij uiteindelijk de titel “doctorandus in de algemene politieke, culturele en sociale wetenschappen” heeft behaald (2005). Vanuit een specialisatie in kwantitatieve methoden zou zij direct doorstromen in een methodologische PhD. Zij wilde echt toch eerst proeven aan de praktijk. Ze heeft eerst een vrijwilligersproject in Cambodja gedaan en is in 2008 bij Nyenrode terecht gekomen. De eerste vijf jaar heeft ze contractonderzoek gedaan op het gebied van Duurzaamheid, waarbij ze zich ook de kwalitatieve methoden eigen is gaan maken. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar de faculteit, waar ze ook is begonnen met haar PhD.

Nevenactiviteiten

  • Lid van de redactie van het Nederlandstalige tijdschrift over kwalitatieve methoden, Kwalon
  • Reviewer voor het International Journal for Action Research

Internationale activiteiten

Jonkers heeft twee jaar geacteerd als coach van een onderzoeksgroep van de BUFT universiteit in Bangladesh. Dit was onderdeel van een breder capacity building project. In het kader van haar eigen onderzoek heeft ze uiteraard interactie met de internationale gemeenschap middels congressen of andere ontmoetingen gericht op kennisuitwisseling.

Publicaties