dr. Irene Jonkers

Assistant professor
Irene Jonkers lowres
  • Sociale Innovatie
  • Duurzaamheid
  • Verandering & keuzevrijheid
  • Advanced Research
  • Inleiding tot Bedrijfsonderzoek
  • Academische Vaardigheden
"The important thing is to not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."

- Albert Einstein - 

Dr. Irene Jonkers is assistent-professor aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership.

Haar (PhD) onderzoek ging over sociale innovatie in gevestigde organisaties. De rol die organisaties kunnen spelen in maatschappelijke veranderingsprocessen blijft het onderwerp dat haar academische interesse wekt. Daarbij raakt ze sterk aan thema’s als leren, kennis, organisatieverandering en ‘agency’ van mensen om zelf (van koers) te veranderen. Irene is met name betrokken bij participatief onderzoek met organisaties, bijvoorbeeld door middel van methoden als action learning en action research, om met change agents zelf te onderzoeken wat er nodig is om duurzamere praktijken te creëren. In het onderwijs geeft Irene voornamelijk les in kwalitatieve onderzoeksmethoden. Haar grootste onderwijsdoelen zijn het bijdragen aan de ontwikkeling van kritisch denken en het aanwakkeren van nieuwsgierigheid om met een open blik te kijken naar bekende situaties.

Jonkers is zelf breed opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam door een ‘vrije opleiding’ te volgen, waar zij uiteindelijk de titel “doctorandus in de algemene politieke, culturele en sociale wetenschappen” heeft behaald (2005). Vanuit een specialisatie in kwantitatieve methoden zou zij direct doorstromen in een methodologische PhD. Zij wilde echt toch eerst proeven aan de praktijk. Ze heeft eerst een vrijwilligersproject in Cambodja gedaan en is in 2008 bij Nyenrode terecht gekomen. De eerste vijf jaar heeft ze contractonderzoek gedaan op het gebied van Duurzaamheid, waarbij ze zich ook de kwalitatieve methoden eigen is gaan maken. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar de faculteit, waar ze in 2013 haar PhD onderzoek startte, om in 2022 haar PhD-titel te behalen.

Publicaties