Dr. Jeroen Veldman

Hoogleraar
Jeroen Veldman
  • Bedrijfsethiek
  • Corporate Governance
  • Casusontwikkeling

Dr. Jeroen Veldman is universitair hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship

De rode draad in Jeroens activiteiten is het Modern Corporation Project. Dit interdisciplinaire project verbindt academisch onderzoek met practitioner inzichten om lange termijn waardecreatie mogelijk maken. Het Modern Corporation Project heeft de International Impactful Collaboration Award ontvangen van de Academy Of Management Practice Theme Committee & International Theme Committees in augustus 2019.

Nevenfuncties

  • Chairman, Nyenrode Corporate Governance Institute
  • Associate Editor, Section Corporate Governance, Journal of Business Ethics
  • Lecturer, St Gallen

Internationale activiteiten

Meest relevante publicaties