Dr. Jeroen Veldman

Universitair hoofddocent
Jeroen Veldman
  • Bedrijfsethiek
  • Corporate Governance
  • Casusontwikkeling

Dr. Jeroen Veldman is universitair hoofddocent aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship

De rode draad in Jeroens activiteiten is het Modern Corporation Project. Dit interdisciplinaire project verbindt academisch onderzoek met practitioner inzichten om lange termijn waardecreatie mogelijk maken. Het Modern Corporation Project heeft de International Impactful Collaboration Award ontvangen van de Academy Of Management Practice Theme Committee & International Theme Committees in augustus 2019.

Nevenfuncties

  • Associate Editor, Section Corporate Governance, Journal of Business Ethics
  • Lid Nyenrode Corporate Governance Institute

Internationale activiteiten

  • Honorary Researcher, Bayes Business School, City University, London, UK
  • Associate Researcher, Chaire Théorie de l’Entreprise, Paris MinesTech
  • Associate Researcher, Dynamics of Inclusive Prosperity Project, Erasmus University
  • Gastwissenschaftler, WU Vienna
  • Associate Member, European Corporate Governance Institute

Meest relevante publicaties