Letizia is universitair docent Marketing aan het Centrum voor Marketing en Supply Chain Management. Haar onderzoeksinteresse richt zich op neuromarketing, consumentenkoopgedrag en marketingstrategie. Ze heeft cursussen ontwikkeld en gedoceerd zoals Marketing, Digitale Marketing, Consumentengedrag, Neuromarketing, Organisatiegedrag en Onderzoek.

Ze is cum laude afgestudeerd in Management en Business Control aan de Parthenope University van Napels.

In 2018 promoveerde ze aan de University of Molise in samenwerking met de Universiteit Twente. Ze onderzocht de mogelijke voordelen van het gebruik van neuroimaging en biometrische hulpmiddelen in marketingonderzoek. In haar proefschrift legde ze uit hoe Consumer Neuroscience marketingonderzoek kan helpen bij het bestuderen van consumentengedrag en ons begrip van het menselijke besluitvormingsproces kan verbeteren.

Internationale activiteiten

Letizia is gastonderzoeker aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten, waaronder Universiteit Twente (Nederland), Chaudhary Charan Singh University of Meeerut (India), International Institute of Knowledge Management (Sri Lanka) en Global Alliance of Marketing & Management Association (Japan).

Interesses

Letizia heeft veel hobby's, zoals rennen, dieren aaien (om meer precies te zijn katten) en bakken.

Meest relevante publicaties

  • Alvino, L., van Der Lubbe R. and Constantinides E., Which wine do you prefer? Analysing consumer behaviour and brain activity in a wine tasting experience. Accepted at Asia Pacific Journal of Marketing & Logistics, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/APJML-04-2019-0240
  • Alvino, L., Marino S., Ahmad U., Alvino A., Investigating the global socio-economic benefits of satellite industry and remote sensing applications. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain.  
  • Alvino, L., How can we improve consumer behaviour research? A critical literature review on the contributions and the limitations of Consumer Neuroscience. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain.  
  • Alvino L., Constantinides E. and Franco M., Towards Better Understanding of Consumer Behavior: Marginal Utility as a Parameter in Neuromarketing Research. International Journal of Marketing Studies (IJMS), Volume 10, Issue 1, DOI10.5539/ijms.v10n1p90, 2018.  
  • Alvino L. and Franco M., The Decision-making Process Between Rationality and Emotions. Inter- national Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), Volume 5, Issue 9, 7074-7092, DOI: 10. 18535/ijsrm/v5i9. 18, 2017.