Mr. dr. Bonne van Hattum

Universitair hoofddocent
Foto Bonne van Hattum
 • Massaclaims
 • Rechtssociologie
 • Verbintenissenrecht
 • Toezicht
 • Duurzaamheid
 • Massaclaims
 • Rechtssociologie
 • Verbintenissenrecht
 • Toezicht
 • Duurzaamheid

Mr. dr. Bonne van Hattum is sinds september 2023 Universitair Docent (UD) aan Nyenrode Business Universiteit bij het Center Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Vanaf 2010 was zij onderzoeker en docent bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ook treedt zij sinds 2006 op als gastdocent voor o.a. de Universiteit Leiden, het voormalige Eggens Instituut van de UvA, Kerckebosch en de Academie voor de Rechtspraktijk. In 2017 is zij aan de UvA, afdeling privaatrecht, gepromoveerd op de afwikkeling van zorgplichtclaims. Een interdisciplinair onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retail producten en dienstverlening op de financiële markten.

Van Hattum heeft altijd de wetenschap met de praktijk willen combineren omdat zij op deze manier de in de samenleving wenselijke wisselwerking tussen beiden zo optimaal mogelijk kan bedienen. Ze is naast het zijn van wetenschapper werkzaam geweest in de advocatuur, het toezicht, de consultancy en het bankwezen.

Op dit moment is zij naast wetenschapper, strategisch adviseur via haar eigen onderneming The Evaluators. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken over duurzaamheidsnormen en andere maatschappelijke open normen zoals zorgplichten en integriteit, de omgang met toezicht, politiek, groepsacties en massaclaims. In de hoedanigheid van consultant treedt zij ook geregeld op als Raad van Toezicht bij organisaties die aansluiten bij haar profiel en kan zij worden ingehuurd als spreker of dagvoorzitter. Ze is verder ook nog politiek actief als Raadslid bij de Gemeente Hilversum en gebruikt haar politieke inzichten, netwerk en ervaring graag om haar praktijk als consultant en het zijn van wetenschapper te verrijken.

Als wetenschapper bij Nyenrode maakt Van Hattum deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Ze is betrokken bij het civiel-juridisch onderwijs, voornamelijk Onderneming en Recht en Beginselen Recht. Ook begeleid zij studenten van de full-time MBA Circulair Economy and Sustainable Development. Daarnaast neemt zij deel aan onderzoeksprojecten die aansluiten op haar kennis en ervaring binnen toezicht, massaclaims, groepsacties en de omgang met open normen door organisaties zoals de overheid en het bedrijfsleven (integriteit, maatschappelijke zorgvuldigheid en zorgplichten). Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de rol van recht en handhaving in de verduurzaming van logistieke ketens van eind 2023.

Van Hattum voert (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten uit op het gebied van privaatrecht, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, toezicht, aansprakelijkheden, imagoschade, groepsacties en massaclaims. Ze onderzoekt onder andere de vraag in hoeverre groepsacties en massaclaims kunnen bijdragen aan het bevorderen van door de samenleving gewenst gedrag van de overheid en het bedrijfsleven.

Geregeld publiceert Van Hattum in zowel wetenschappelijke tijdschriften als gewone media over maatschappelijke, complexe vraagstukken ook wel wicked problems genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: de toeslagenaffaire, Groningergasboringen, woekerpolissen, rentederivaten, klimaatacties, stikstofissues en groepsacties in het algemeen.

Van Hattum is onderscheidend en succesvol om op proactieve wijze maatschappelijk complexe vraagstukken duurzaam op te helpen lossen voor organisaties. Hierbij verbindt zij gemakkelijk de juridische discipline met anderen zoals de economische, communicatieve en meer kwantitatief gedreven disciplines op het gebied van ICT en risicomanagement. Van Hattum opereert op het snijvlak van corporate affairs, governance, compliance, legal en risicomanagement. Via haar driehoek: politiek-wetenschap-praktijk draagt zij op een onderscheidende wijze bij aan het bereiken van oplossingen voor de vraagstukken die er op dit moment en in de nabije toekomst zo toe doen om de mensheid een duurzame toekomst te bieden.

Interesses

Van Hattum is getrouwd en heeft met drie kinderen in Hilversum tussen bos en heidegebied. Ze houdt dan ook ontzettend van de natuur en wil graag deze ook voor volgende generaties koesteren. Verder is ze een cultuurliefhebber: zowel via de politiek als door het zelf beoefenen van muziek (ze speelt altviool, haar man en dochter viool, haar oudste zoon piano en haar jongste zoon cello). Wetenschap en cultuur zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zorgen voor de nodige diepgang, reflectie en creativiteit in ons leven zodat we het aandurven en de vindingrijkheid in ons ontwikkelen om de wicked problems (complexe vraagstukken), die bijvoorbeeld ontstaan bij versnelde klimaatverandering, op te kunnen lossen.

Recente publicaties

 • B. van Hattum, T. Lambooy en L. van Tongelren, ‘Hoe krijgen we meer kwaliteit in de Tweede Kamer’, Financieele Dagblad 4 augustus 2023. 
 • B. van Hattum & T. Lambooy, ‘De Tweede Kamer vertrouwt de rechter steeds minder’, Financieele Dagblad 28 februari 2023.
 • B. van Hattum, ‘De Richtlijn representatieve vorderingen – Game Changer voor het Nederlandse afwikkelingssysteem van massaclaims?’NtER 2021/7-8 (rechtsorde online).
 • B. van Hattum, 'The New Consumer Deal', NtER 2018-3-4, DOI 10.5553/NtER/1382412018024304001
 • B. van Hattum, De afwikkeling van zorgplichtclaims. Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retailproducten en dienstverlening op de financiële markten, UvA (Proefschrift), Universiteit van Amsterdam 2017.