Prof. dr. Paul Hilbers

Hoogleraar
Paul Hilbers
  • Toezicht op de Financiële Sector

Prof. dr. Paul Hilbers is part-time hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Zijn vakgebied is het toezicht op de financiële sector, en zijn leerstoel maakt deel uit van de Supervision Academy . Hilbers is gespecialiseerd in onderzoek dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van toezicht op en regulering van de financiële sector. Daarnaast richt hij zich op internationale toezichtovereenkomsten die zijn ontwikkeld in reactie op de financiële crisis, onder meer wat betreft macroprudentiële regelgeving, governance en bedrijfsmodellen.

Hilbers studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht en econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zijn PhD in International Economics behaalde. Paul heeft veel gepubliceerd over monetaire, fiscale en financiële onderwerpen.