Prof. dr. Paul Hilbers

Hoogleraar
Paul Hilbers
  • Toezicht op de Financiële Sector

Prof. dr. Paul Hilbers is part-time hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Zijn vakgebied is het toezicht op de financiële sector, en zijn leerstoel maakt deel uit van de Supervision Academy . Hilbers is gespecialiseerd in onderzoek dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van toezicht op en regulering van de financiële sector. Daarnaast richt hij zich op internationale toezichtovereenkomsten die zijn ontwikkeld in reactie op de financiële crisis, onder meer wat betreft macroprudentiële regelgeving, governance en bedrijfsmodellen.

Hilbers studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht en econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij zijn PhD in International Economics behaalde. Paul heeft veel gepubliceerd over monetaire, fiscale en financiële onderwerpen. 

 

Nevenactiviteiten

Sinds november 2020 is Hilbers bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Vóór zijn huidige functie was Hilbers achtereenvolgens directeur Toezichtbeleid en directeur Financiële Stabiliteit bij DNB. Daarvoor werkte hij ruim 15 jaar bij de staf van het IMF, als mission chief bij het Monetary and Capital Markets Department en het European Department.  

Hilbers is tevens lid van de selectiecommissie van de Stichting Eizenga-Van Oosten die via de Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen en het Fullbright Center beurzen verstrekt aan Nederlandse MBA- en economiestudenten in de Verenigde Staten.

Nevenfuncties

  • Bewindvoerder Internationaal Monetair Fonds, Washington DC.
  • Selectiecommissie Eizenga-Van Oosten Stichting, Koninklijke Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, Haarlem (verstrekt beurzen aan Nederlandse MBA en Economiestudenten in VS)
  • lid External Audit Committee Buitenlandse Zaken (tot 2021).