Prof. dr. Ronald Jeurissen

Hoogleraar
Ronald Jeurissen
  • Beroepsfilosofie
  • Wetenschapsfilosofie
  • Recht & Ethiek
Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere

Prof. dr. Ronald Jeurissen is hoogleraar Bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship. Jeurissen is directeur van het instituut voor Integriteitsmanagement en Bedrijfsethiek (EIBE). In de voetsporen van wijlen prof. Henk van Luijk, bezet Ronald Jeurissen de oudste bedrijfsethiek-leerstoel in Europa, opgericht aan Nyenrode in 1985. Ronald is lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut en een van de kernprofessoren in de modulaire MBA-programma's van Nyenrode. Daarnaast verzorgt hij colleges wetenschapsfilosofie en methodologie.

Voorafgaand aan zijn hoogleraarsfunctie was hij universitair hoofddocent Bedrijfsethiek aan Nyenrode en universitair docent in hetzelfde vakgebied aan Tilburg University. Jeurissen heeft veel gepubliceerd over bedrijfsethiek, waaronder zes boeken en talloze artikelen in internationale tijdschriften, waaronder Journal of Business Ethics, Business Ethics Quarterly and Ethical PerspectivesZijn leerboek over bedrijfsethiek (in het Engels vertaald als "Ethics and Business", Van Gorcum, Assen, 2009) is het meest gebruikte leerboek over bedrijfsethiek in Nederland. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de theoretische grondslagen van bedrijfsethiek, fenomenologische onderzoeksmethodologie, corporate Governance, bedrijfsintegriteit, HR en marketingethiek.

Jeurissen adviseerde veel organisaties binnen bedrijfsleven en overheid in Nederland op het gebied van integriteitsmanagement. Samen met anderen heeft hij een model voor integraal integriteitsmanagement ontwikkeld, dat wordt beheerd door het Center for Organizational Integrity. Hij behaalde zijn masterdiploma in theologie en wijsbegeerte aan Tilburg University en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in 1993.

Zijn interesse ligt in de morele verantwoordelijkheid van mensen in organistiecontexten, met name in relatie tot de economische en juridische omgeving daarvan. Waarom? Omdat de markt, het recht en de ethiek de drie belangrijkste pijlers zijn van de manier waarop wij de maatschappij vormgeven. Aan de missie ‘Serving society by shaping responsible leaders’ geeft hij invulling door studenten te leren om de vrijheid van het ondernemingshandelen te verdedigen en deze overal te verbinden met maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

Meest relevante publicaties