Research with Impact: Leadership

Impact cases

Als Nyenrode zien wij leadership als ”het ontwikkelen van een visie en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen, door mensen te inspireren, te verbinden en er zelf naar te handelen.”

Deze definitie heeft betrekking op leiderschap dat boven organisaties uitstijgt maar ook op leiderschap binnen organisaties. Boven organisaties uitstijgend betekent leiderschap het in staat zijn om de uiteenlopende behoeften en perspectieven van de verschillende in- en externe belanghebbenden te kunnen herkennen die onderdeel zijn van de bredere omgeving van de organisatie. Door rekening te houden met deze (vaak tegenstrijdige) behoeften, nemen leiders beslissingen die op meerdere vlakken voordelen opleveren. Een leider herkent waar hij/zij waarde kan toevoegen en durft het voortouw te nemen in moeilijke situaties. Een leider is ook in staat te herkennen wanneer het beter is om een stap terug te doen zodat anderen de leidende rol op zich kunnen nemen. Dit ruimte geven aan anderen betekent niet dat een leider zijn/haar taak om actief bij te dragen en verantwoordelijk te handelen daarmee verzaakt.    

Binnen organisaties staat leiderschap voor het geven van betekenis aan activiteiten van anderen door duidelijk te maken hoe hun activiteiten bijdragen aan een gezamenlijk doel. Het gaat erom mensen te inspireren om zich aan te passen en hen aan te moedigen om zich uit te spreken en hun ideeën kenbaar te maken; ook diegenen die de status quo uitdagen. Nyenrodes onderwijs- en onderzoeksambities zijn er op gericht individuen op te leiden tot verantwoordelijke leiders op alle niveaus binnen organisaties. Dat vereist het vermogen tot zelfreflectie en persoonlijke groei, en het herkennen van de overtuigingen, waarden en behoeften van anderen. 

Bridging the gap between science and practice

Emerging multinational enterprises in Global Markets

IT investment decision-making in the public sector

Executive misconduct and the recovery of compensation

Audits for Less Complex Entities

Contributing to global financial stability. Dedicated research on risks in the capital market.

Understanding the choices and impact of China and other new economic powers

Collaborations as a strategic asset

Shifting towards sustainability of foreign direct investments

Real Estate: regulating fraud, money laundering and public private partnerships

The Modern Corporation Project

Giving voice to the next generation of auditors

Developing and introducing two new value concepts in the real estate sector

Enabling leadership with 5G in Europe

Emergence, existence and complexity theory as a lens for societal transition

The naughty notary

Availability and quality of annual accounts of non-listed Dutch companies

Building a citizens society amidst of a societal revolution