Contributing to global financial stability. Dedicated research on risks in the capital market

Leadership

De wereld is gebaat bij financiële stabiliteit. Vivian van Breemen, research fellow en supervisor bij de Europese Centrale Bank[1] en Dennis Vink, Professor of Finance & Investment, stelden een internationaal onderzoeksteam van experts samen dat zich richt op het analyseren van systeemrisico’s in de kapitaalmarkt. Met succes: het onderzoek werpt licht op tal van nieuwe risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor de financiële stabiliteit.

[1] Disclaimer: De geuite meningen zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Centrale Bank.