Research with Impact: Naughty notary

Leadership

The naughty notary

‘De onderste steen moet boven’. Dit is de titel van het artikel wat prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA schreef voor het Nederlands Juristenblad naar aanleiding van de fraude bij Pels Rijcken. De bevindingen en de impact van het onderzoek wat hij voor het artikel deed, beschrijft hij in de impact case ‘The naughty notary’. Pheijffer laat hierin zien wat het belang is van adequate interne beheersingsmaatregelen en compliance bij advocaten- en notariskantoren.