Research with Impact: Stewardship

Impact cases

Als Nyenrode zien wij stewardship als het “voelen van verantwoordelijkheid voor het handelen naar duurzame belangen voor mens, milieu en de samenleving voor de lange termijn. Deze opvatting is gebaseerd op de erkenning van de onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties en de maatschappelijke en ecologische context waarbinnen zij opereren.”

Sterke organisaties gedijen dankzij wederkerige relaties met alle belanghebbenden. Stewardship is relevant binnen elke context, omdat het handelen van leiders en professionals positieve en negatieve gevolgen heeft voor anderen. Stewardship betekent het willen zorgdragen voor deze gevolgen en vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel bij te dragen aan een bloeiende toekomst. Dat is waarom stewardship betekenis en zin geeft aan iemands werk.  

Nyenrode streeft ernaar om onderwijs- en onderzoeksactiviteiten bij te laten dragen aan een stewardship-mentaliteit bij de huidige en toekomstige leiders en professionals die meedoen aan onze programma’s. Daarom zijn onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten erop gericht om kennis over te brengen over de omgang met lange-termijn belangen van alle belanghebbenden. Deze belangen omvatten alle waardevolle aspecten van het leven, zoals de natuur, rechtvaardige instituties, solidariteit, goede relaties, enzovoorts. Handelen vanuit stewardship vergt een mentaliteit die gericht is op zorg, toewijding en integriteit om zo bij te dragen aan een bloeiende toekomst voor iedereen. Dat is de reden waarom stewardship het morele kompas van de LES-drie-eenheid vormt: het laat het verschil zien tussen goed en ineffectief leiderschap en ondernemerschap, door verantwoordelijkheidsgevoel en zorg aan ons handelen toe te voegen. 

Impact on the mainstreaming of corporate sustainability reporting

Supply chain collaboration

The third success factor of renovations with high energy ambitions

CSR in Action

Responsible Management Practices

Ecosystem thinking as a new global sourcing strategy

Performance Measurement in the Public Sector

Making Markets work for Purpose

NBA Moresprudentie