Brede welvaart

Brede welvaart

Brede welvaart is vandaag de dag een belangrijke meetlat voor onderzoekers, beleidsmakers en politici. Tegelijkertijd bestaat er nog geen consensus over de exacte definitie van “brede welvaart”, en wat de meetlat moet omvatten. Dit kan leiden tot willekeurige interpretaties en ‘cherry picking’.

Het is duidelijk dat brede welvaart als concept en instrument nog niet volledig is uitgewerkt, terwijl de behoefte aan zo'n instrument steeds groter wordt.

Ontrafelen

In deze leerstoel ontrafelen we dit begrip, met als doel om het toepasbaar te maken voor besluitvorming rond bedrijfseconomische activiteiten. Een cruciale stap hierbij is het analyseren en kwantificeren van welke bedrijfsactiviteiten bijdragen aan het verkleinen van de afruil tussen economische, sociale en ecologische belangen.

Neem bijvoorbeeld de luchtvaartsector, waar brede welvaart een grote rol speelt. Bij het investeren in vernieuwing van de vloot, uitbreiding of beperking van luchthavencapaciteit en het bieden van een uitgebreid netwerk van verbindingen moet een afweging worden gemaakt tussen economische, sociale en ecologische belangen.

Betrouwbaarheid en ESG

Binnen het Center for Accounting, Auditing & Control van Nyenrode ligt de focus op het waarborgen van de betrouwbaarheid van financiële en niet-financiële management- en verantwoordingsinformatie voor zowel interne, als externe stakeholders. Dit gebeurt mede in het kader van Environmental, Social en Governance (ESG)-wetgeving binnen organisaties. Daarom is betrouwbaarheid bij het rapporteren over brede welvaart van groot belang.