Duurzaamheidsscore infraprojecten

Duurzaamheidsscore infraprojecten

Nyenrode Business Universiteit heeft een keurmerk voor infraprojecten ontwikkeld, dat op deze website wordt gepresenteerd.

De inframarkt heeft grote ambities met betrekking tot het verduurzamen van projecten. Daarbij is het cruciaal om onderscheid te kunnen maken tussen meer en minder duurzame projecten. Er zijn voor de bouwmarkt  goede meetmethoden ontwikkeld om duurzaamheidsaspecten in kaart te brengen.

Voor de inframarkt bestaat echter nog geen keurmerk die inzicht geeft in een brede, integrale toepassing van duurzaamheid op projectniveau. Een verkennende studie Nyenrode Business Universiteit, in opdracht van Dura Vermeer, heeft geleid tot een keurmerk voor infraprojecten. Deze studie heeft de inhoud, indicatoren, haalbaarheid en randvoorwaarden van het keurmerk beschreven, en is direct bruikbaar in de praktijk.

Prof. dr. ir. André Nijhof is de contactpersoon voor vragen met betrekking tot de Duurzaamheidsscore Infraprojecten.