Duurzame Impact Strategie Infra

18 professionals schetsen ambitieuze toekomst voor duurzame infrasector

Hoe kunnen wij de huidige barrières voor de échte versnelling van duurzaamheid wegnemen? Wat en wie is daarvoor nodig? En hoe ziet een waarde gedreven, duurzame infrasector er in de toekomst uit?

Vanuit gedeelde urgentie en verantwoordelijkheid voor de duurzame toekomst van Nederland zijn 18 professionals uit de infrasector bij elkaar gekomen om te werken aan een duurzame impactstrategie. Het rapport Duurzame Impact Strategie Infra biedt een kader voor de transitie van de Nederlandse infrasector naar een duurzame sector.


Lees het rapport hier


Paradigma shift

De Duurzame Impact Strategie Infra richt zich op een paradigma shift om de infrasector echt anders te gaan organiseren. Van een gefragmenteerde sector waarbij elk project uniek is, naar een sector waarbij ook project-overstijgend gestuurd wordt op het beschikbaar krijgen van de data en investeringen die nodig zijn voor de verduurzaming van de activiteiten in de infrasector. Samenwerking tussen alle spelers in de sector is hiervoor cruciaal.

Vanuit Nyenrode Business Universiteit hebben Maurits Sanders, kerndocent MMBA module Publiek Private Partnerships, en André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship, aan dit onderzoek gewerkt.

Duurzame transities zitten muurvast indien iedereen alleen naar anderen wijst. Versnelling ontstaat juist als betrokkenen de wil tonen om te veranderen en daarbij lastige keuzes niet uit de weg gaan. Die wil troffen we volop aan bij deze groep betrokkenen vanuit de infrasector. Bovendien ben ik er trots op hoe we een analyse hebben kunnen maken van zowel de redenen waarom verduurzaming lastig is, als een strategie om tot versnelling te komen.