MKB Accountancy

MKB ondernemingen vormen de overgrote meerderheid van bedrijven in de gehele wereld. Daarmee hebben ook MKB controle opdrachten een groot aandeel in de controle opdrachten van accountantskantoren.

Toch is veel aandacht en wetenschappelijk onderzoek vaak gericht geweest op grote, beursgenoteerde ondernemingen en de Big 4 accountantskantoren. Op een aantal terreinen zien we dit nu meer richting MKB Accountancy bewegen:

  • Grote accountantskantoren die MKB opdrachten afstoten naar kleinere en middelgrote accountantskantoren.
  • Meer direct toezicht door de landelijke toezichthouders op de niet-Big 4 accountantskantoren
  • Nationale en internationale standard setters werken aan specifieke MKB controle standaarden.

De MKB Accountancy leerstoel wordt gesponsord door Kreston Netherlands.

Met deze leerstoel wordt invulling gegeven aan de volgende activiteiten:

  • Wetenschappelijk onderzoek naar de toegevoegde waarde en de kwaliteit van MKB controleopdrachten. De impact van grootteverschillen tussen accountantskantoren en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de accountant-cliëntrelatie vormen daarin relevante domeinen.
  • Accountancyonderwijs met specifieke aandacht voor de MKB controlepraktijk.
  • Begeleiding van studenten met hun masterscriptie.
  • Begeleiding van promovendi met hun promotieonderzoek.
  • Conferenties voor MKB Accountants met aandacht voor actuele ontwikkelingen.