Dr. Albert Plugge MBT

Visiting fellow
Albert Plugge
  • IT-sourcing
  • Corporate Governance

Als visiting fellow verricht dr. Albert Plugge MBT multidisciplinair onderzoek op het gebied van digitale ecosystemen. Zijn onderzoek richt zich op diverse onderwerpen die met digitale ecosystemen te maken hebben, zoals strategische partnerschappen, bedrijfsmodellen, governance, organisatorische impact en digitale platforms. Zijn onderzoek omvat ook marktgerelateerde onderwerpen binnen ecosystemen, zoals Smart Cities, FinTech en Corporate IT. 

In 2011 behaalde Albert zijn PhD in Management of Information Systems aan de Universiteit van Delft. De titel van zijn proefschrift was 'Managing Change in IT Outsourcing'. Hij heeft ervaring met verschillende onderzoeksmethoden, wat tot uiting komt in zijn publicaties: bv. empirische kwalitatieve methoden waaronder case studies, vergelijkende analyse van empirische studies, en kwantitatief onderzoek. Hij heeft ook studies gepubliceerd die gebaseerd zijn op ‘mixed-method research designs’. Albert is lid van de redactionele adviesraad van het Journal of Global Operations and Strategic Sourcing.

Albert doet zijn onderzoek vaak in samenwerking met collega’s uit het buitenland. In 2020 voerde hij met collega’s van de Universiteit van Åbo (Turku, Finland) een onderzoek uit naar Global Business Services en IT shared service centers. In 2018-2019 voerde hij een onderzoek uit samen met de Universiteit van Auckland (Nieuw-Zeeland) over procesautomatisering en bedrijfsprocessen met robotica.  

Nevenactiviteiten

  • Albert is verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Hij is mede-ontwikkelaar van het programma 'Design Innovations 4.0' en geeft lezingen over onderwerpen die ingaan op de impact van digitale technologieën (Blockchain, AI) op supply chains en netwerken. Daarnaast verzorgt hij gastcolleges aan diverse universiteiten (Twente, Tilburg, Rotterdam Business School). 
  • Albert is Associate Director bij KPMG en richt zich op digitale ecosystemen en sourcing-gerelateerde vragen en kwesties.
  • Daarnaast is hij verbonden aan het Digital Ecosystem Institute dat het digitale-ecosysteemdenken in bedrijven en organisaties bevordert.

Meest relevante publicaties