Prof. dr. Jeff Gaspersz (emeritus)

Hoogleraar
Jeff Gaspersz_LOWRES
 • Crowdfunding
 • Ondernemersfinanciering
 • Risicokapitaal

Het leven is bedoeld om te creëren. Hoe meer we creëren des te intensiever leven we.

Prof. dr. Jeff Gaspersz is hoogleraar Innovatie aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Strategy, Organization & Leadership. Innovatie is een topprioriteit in het bedrijfsleven en de overheid. Met zijn leerstoel draagt hij bij aan inzichten en ideeën die leiders en beleidvoerders ondersteunen in het ontwikkelen en benutten van innovatiekracht.

Innovatie en creativiteit geven Gaspersz passie en energie omdat het voor organisaties, ons werk en in het dagelijks leven uitermate belangrijk is. Jeff vindt dat we pas kansen kunnen zien en deze benutten als we innovatief blijven denken en doen. Het wordt de nummer één competentie van de toekomst.

Na zijn doctoraalstudie aan de EUR over sociaal-economische beleidsvoering, werkte Jeff in dit gebied als docent aan de Erasmus Universiteit en Nyenrode. Echter, zijn belangstelling verschoof geleidelijk van macro-beleid naar leiderschap in organisaties. Hij heeft zich toen verbonden aan Nyenrode, waar hij colleges en masterclasses geeft over innovatie. Gaspersz was daar ook Programma Directeur. Toch lag zijn hart bij het genereren (onderzoek) en verspreiden (spreken) van kennis over innovatie en creativiteit. Om het adviesvak te leren, is hij ook verbonden geweest aan KPMG.

Momenteel spreekt Gaspersz veel en gepassioneerd over innovatie op congressen en seminars. Hij schrijft een reeks van boeken over innovatie, gericht op leiders en ondernemers. Zijn onderzoek richt zich momenteel op nieuwe ontwikkelingen in de innovatiegerichte besturen van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van Innovation Labs. Ook ontwikkelt Jeff onderzoek naar hoe artificiële intelligente kan helpen in het stimuleren van creativiteit en nieuwe ideeën.

Interesses

 • De kunst van de dialoogvoering voor het genereren van nieuwe ideeën en inzichten. Gaspersz heeft daarvoor het concept van het dialoogdiner ontwikkeld.
 • Bestuderen en uitvoeren van de pianowerken van J.S. Bach.
 • Bestuderen van het eeuwenoude en zeer complexe Aziatische bordspel Go, dat veel waarde heeft voor de strategie-ontwikkeling in ondernemingen. Een politicus heeft ooit gezegd: 'Wil je China begrijpen, dan moet je Go leren spelen.'
 • Schrijven van haiku's; Gaspersz is gefascineerd door de kunst om een emotie in drie regels te vangen.
 • Tennis, hardlopen, golf, schilderen, fotografie, musea, reizen.

Meest relevante publicaties

 • Oeij, P.R.A., Van Vuuren, T. & Dhondt, S, Gaspersz, J.B.R (2018) Mindful infrastructure as antecedent of innovation resilience behaviour of project teams: learning from HROs, in: Team Performance Management, an International Journal, 24 (7/8), 435-456. 
 • Oeij, P.R.A., Gaspersz, J.B.R., Van Vuuren, T. & Dhondt, S. (2017). Leadership of innovation projects: an illustration of the reflective practitioner and the relation to organisational learning model. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 6(2), 1-20. 
 • Oeij, P.R.A., Dhondt, S., Gaspersz, J.B.R., Van Vuuren, T. (2017). Innovation Resilience Behavior and Critical Incidents: Validating the Innovation Resilience Behavior-Scale with Qualitative Data, in: Project Management Journal, October 2017. 
 • Oeij, P.R.A., Dhondt, S & Gaspersz, J.B.R. (2016). Mindful infrastructure as an enabler of innovation resilience behaviour in innovation teams. Team Performance Management: An International Journal, 22(7/8), 337-353. 
 • Oeij, P.R.A., Dhondt, S., Gaspersz, J.B.R. & Van Vuuren, T. (2016). Defensive behaviours in innovation teams – how project teams discuss defensiveness and its relationship with innovation resilience behaviour and project success. Language, Discourse & Society, 4(2), 15-36.

Publicaties