Dr. Joyce Rupert

Visiting fellow
Joyce Rupert
  • Diversiteit in Organisaties
  • Leiderschap
  • Verandermanagement

Als visiting fellow bij het Center for Strategy, Organization & Leadership is Dr. Joyce Rupert actief in de master of management, als afstudeerbegeleider, tweede lezer en kwaliteitsassessor. Haar onderzoek gaat over het functioneren en leren van diverse teams (i.h.b. faultlines), leiderschap in organisaties en verandermanagement.

Haar missie is om studenten een analytisch denkniveau en integriteit mee te geven die kenmerkend zijn voor een academicus. Bij de mensen die zij begeleid wakkert zij graag het plezier in onderzoek doen aan. 

Daarnaast heeft zij de afgelopen jaren met collega’s van onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University gewerkt aan een vijfluik over mensgericht ondernemen, uitgegeven door Boom, waarvan het leiding geven vanuit liefde (agapè) het sluitstuk is. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het leiding geven vanuit liefde goede kaarten heeft vergeleken met meer transactionele vormen van besturen. 

Meest relevante publicaties

  • Commandeur, H. Rupert, J., Slob, H., Karali, E., Hengstmengel, J., Buijs, G., Van der Kooi, K. & Van Geest, P. (2021). Agapè | Caritas in bedrijf. Een praktisch raamwerk voor leidinggeven. Boom uitgeverij: Amsterdam.
  • Rupert, J., Homan, A. C., Jehn, K. A., & Blomme, R. J. (2019). Diversity Composition and Team Learning: The Moderating Role of Error Culture. Group Decision and Negotiation, 28(4), 695-722.
  • Vos, J.F.J. & Rupert, J. (2018). Change agent's contribution to recipients' resistance to change: A two-sided story. European Management Journal.453-462
  • Derksen, K., Blomme, R.J., Caluwe, L. de, Rupert, J. & Simons, R.J. (2017). Breaking the paradox: Understanding how teams create developmental space. Journal of Management Inquiry, 1-16.
  • Rupert, J., Blomme, R. J., Dragt, M. J., & Jehn, K. (2016). Being Different, But Close: How and When Faultlines Enhance Team Learning. European Management Review, 13(4), 275-290.

Publicaties