Themadag Digitale Ecosystemen & Ambidextrie een succes

“Het succesvol samenwerken in ecosystemen voor digitale transformatie en innovatie verlangt een verandering van de mindset.” Dat is één van de voornaamste conclusies van de themadag ‘Digitale Ecosystemen en ambidextrie’ die op donderdag 28 november plaats vond op Nyenrode Business Universiteit. Het evenement benadrukte  dat de waarde van technologie sterk afhankelijk is van menselijke inventiviteit en het vermogen tot veranderen en samenwerken. 

De reden waarom organisaties met name nu moeite hebben met veranderen en innoveren wordt onder andere verklaart in Martec’s Law,” aldus Bart van der Linden, PhD-student en research fellow aan Nyenrode Business Universiteit. “Technologie verandert exponentieel en kan onmogelijk door organisaties volledig worden ingepast en geabsorbeerd. Iedere organisatie komt daarom onherroepelijk voor belangrijke strategische technologiekeuzes te staan en pakt deze ook anders aan.  Van strategische outsourcing, partnerships met scale up’s tot aan radicale beslissingen om een hele nieuwe organisatie en technologieplatform te starten.” 

Mindset cruciaal

De themadag werd voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd in samenwerking met  T-Systems. Managing Director Sake Algra onderstreepte het belang van digitale ecosystemen. “Organisaties worstelen met het vinden van de juiste balans tussen exploitatie en exploratie. Met andere woorden: hoe onderhoud en innoveer ik de huidige IT-omgeving, terwijl ik ook de wens van de business tegemoet kom om radicale nieuwe businessmodellen te ontwikkelen? 

Een groot deel van het antwoord moet gevonden worden in de ontwikkeling van digitale ecosystemen. Zo’n ecosysteem bestaat uit een platform waar de interne IT, business en externen samen aan gemeenschappelijke doelstellingen en projecten werken. Het bouwen van ecosystemen heeft in eerste instantie niets te maken met technologie, maar met menselijk gedrag, de ‘mindset’. Het vraagt organisaties om eigen belangen aan de kant te schuiven en te vertrouwen dat dit op langere termijn een betere return of investment oplevert voor iedereen.” 

Slimme parkeersensoren 

T-Systems werkt in Nederland met Dura Vermeer en diverse overheden samen in het samenwerkingsverband Spotten. Het doel is om parkeer- en mobiliteitsproblemen aan te pakken met digitale technologie, zoals slimme parkeersensoren in Amsterdam en Utrecht. Zo kan men via een app navigeren naar vrije parkeerplaatsen en kijkt men naar handhaving op invalide parkeerplaatsen en laden en lossen. Paul Leeuwis, Managing Director van Spotten: “Er zijn een aantal lessen die ik de afgelopen periode heb getrokken. Allereerst: less is more. Houd het aantal partners in een samenwerkingsverband beperkt. De tweede les is ‘formaliseer daar waar mogelijk’. Publiek-private samenwerkingen zijn vaak te informeel en daardoor te vrijblijvend. Is bijvoorbeeld duidelijk afgebakend wat je precies voor elkaar gaat betekenen, zijn de ambities duidelijk, meetbaar en is de het je gelukt om oprechte relaties te bouwen?” 

Volledige reset 

Kuldip Singh, Digital Director van Innogy Retail, de digitale en duurzame spin-off van RWE, liet zien dat een volledige ‘reset’ door middel van een spin-off voor RWE voor hen de beste manier was om snelheid te creëren en te voldoen aan de wensen van de consument. Omdat men  minimaal ‘last’ heeft van de legacy systemen kan er zonder historische ballast samen worden gewerkt met start-up’s uit Silicon Valley en de grote Techpartijen. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. “In het eerste jaar besteedde ik 70 procent van mijn tijd aan verandermanagement en evangelisatie om draagvlak te creëren voor de aanpak van ons digitale programma.”  

Transformeren

Dat de menselijke factor van wezenlijk belang is in de ontwikkeling van goed geoliede ecosystemen onderstreepte ook Karin van Baardwijk, COO van Robeco. De financiële dienstverlener koos voor een radicale digitale transformatiestrategie door verregaande outsourcing. “In onze visie besteden wij werkzaamheden waar andere partijen beter in zijn maximaal uit en houden we zelf de regiefunctie met een sterke governance op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We stellen wel als voorwaarde dat partners waar wij mee in zee gaan onze manier van agile werken adopteren.” Door deze voorwaarde te stellen, wordt het mogelijk om end-2-end succesvol te werken.  

Externe disruptie 

De aanpak van Phillips is met name gericht op het aantrekken van startup’s en scale ups voor de ontwikkeling van baanbrekende innovatie. Korstiaan van Wyngaarden, medical officer Healthworks, sprak over de opzet van het partner ecosysteem Healthworks. “Disruptie zoeken wij nadrukkelijk ook vanuit externe partijen door wereldwijd te investeren in interessante ondernemingen en samen te werken op onze op onze High Tech campus.”

Gezamenlijk doel

Bij Bol.com werken ongeveer 20 architecten die de 100 scrum teams in de development spaces (afdelingen) ondersteunen. “Het Agile@Scale programma heeft als doel om op onze schaal agile te blijven. We zijn super agile in de teams, maar de vraag is hoe we met 100 teams gezamenlijk naar een doel toe werken. Dit vraagt om een andere manier van organiseren en werken,” aldus Marcel van Leeuwen, directeur architectuur en programma manager Agile@Scale. “De kracht van onze aanpak is dat we vanaf het begin, 2010, de business hebben meegenomen in onze service architectuur. Op een gegeven moment kwam er meer vraag om services vanuit business dan vanuit IT”, aldus van Leeuwen. Dit laat zien dat er binnen Bol.com een beweging gaande is waar veel bedrijven naar op zoek zijn. 

Samenwerken alsof je vrienden bent

Dr. Edgar Karssing, hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement van Nyenrode Business Universiteit sloot af met een betoog over hoe je zou willen samenwerken. Is dat met een partij die controleert en regeert? Of is dat met een partij waarmee je in vriendschappelijke zin elkaar wat gunt? Het belangrijkste verschil tussen contract en contact is volgens Karssing de r. De r van relatie. Want als de relatie goed is, kan veel efficiënter samengewerkt worden.

Contact

Marije te Water

Programma-coördinator