Nieuws

Nederland in ideeen Van corporate governance naar impact governance

Van corporate governance naar impact governance

Opinie |  28 oktober 2019
De Club van Rome was al in 1968 diep verontrust over de toekomst van de wereld. De zorgen van toen zijn sindsdien alleen maar toegenomen.
9780198737063-480x600 Publicatie: The Oxford Handbook of the Corporation

Publicatie: The Oxford Handbook of the Corporation

Onderzoek |  26 maart 2019
De maatschappelijke rol van de onderneming staat meer en meer ter discussie. Bij Oxford University Press is deze maand het Oxford Handbook of the Corporation verschenen. Dit handboek is onontbeerlijk voor wie zich met gezag in deze discussie wil mengen.
Leen Paape Waardering voor beursfondsen

Waardering voor beursfondsen

Opinie |  27 februari 2019
Onder deze noemer werd in de NCGI nieuwsbrief van januari een lans gebroken voor beursfondsen die tenminste hun winst uitkeren aan aandeelhouders, niet teveel belasting betalen, zich richten op de lange termijn en waar je op elk moment uit kan stappen en daarmee dus voor de belegger toch te prefereren zijn boven familiebedrijven, staatsbedrijven en private equity.
NyenrodeWapenFC Heeft corporate governance effect op (niet-) financiële prestaties van ondernemingen?

Heeft corporate governance effect op (niet-) financiële prestaties van ondernemingen?

Onderzoek |  25 september 2018
Recentelijk is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de relatie tussen corporate governance en het effect op de financiële en/of niet-financiële prestaties van ondernemingen.
Leen paape Oratie Neem afscheid van de tirannie van aandeelhouderswaarde en kortetermijndenken

Neem afscheid van de tirannie van aandeelhouderswaarde en kortetermijndenken

Over Nyenrode |  6 september 2018
Het kapitalisme en de marktwerking hebben ons grote welvaart en voortuitgang gebracht. Echter, door ons huidige corporate governance-systeem is de stabiliteit en toekomst van de samenleving in het geding gekomen, stelt prof. dr. Leen Paape in zijn oratie. Het moet in onze economie niet alleen om winst en aandeelhouderwaarde draaien, maar ook om het creëren van duurzame waarde, voor iedereen. Volgens Paape is het tijd om onze blik te verruimen en corporate governance te herdefiniëren. Hij roept de samenleving op om de dominante logica te laten vallen en systeemdenken te introduceren. Ook roept hij op de lange termijn te definiëren en te zoeken naar manieren om de onderneming meer haar plaats in de samenleving te laten innemen en te streven naar duurzame waardecreatie.
Pura-Vida Pura vida!

Pura vida!

Opinie |  28 juni 2018
Pura vida. De lijfspreuk van de Costa Ricanen om het goede leven te vieren en te delen met elkaar. En dat goede leven heb ik net volop ervaren met twee weken les geven in Costa Rica. Dat les geven was bij Upeace een universiteit die de ambitie heeft om te werken aan Global Governance.
Foto Petri Hofsté Meest invloedrijke vrouwen van Nederland

Meest invloedrijke vrouwen van Nederland

Opinie |  28 juni 2018
Petri Hofsté is opnieuw de meest invloedrijke corporate vrouw van Nederland. Zij voert de lijst Top-100 Corporate Vrouwen van Nederland van Management Scope aan die deze maand is gepubliceerd.
Foto Leen Paape MS Corporate Governance: De oogkleppen van het paard en de blik van de adelaar.

Corporate Governance: De oogkleppen van het paard en de blik van de adelaar.

Community |  27 juni 2018
Op 6 september 2018 houdt prof. dr. Leen Paape RA RO CIA zijn tweede oratie met de bovengenoemde titel. Daarin zal hij aangeven dat we op het terrein van corporate governance te maken hebben met veel regels, regels die vaak gericht zijn op deelaspecten en bovendien opgesteld zijn vanuit bepaalde veronderstellingen en aannames die niet altijd correct zijn.