Aanpassingen kabinetsmaatregelen corona geen gevolgen voor situatie Nyenrode

22 april 2020
Over Nyenrode

Op 21 april heeft de Minister-President gesproken over de lopende maatregelen die zijn genomen om corona het hoofd te bieden. Met name de jeugd krijgt meer ruimte omdat op 11 mei de basisscholen, dagopvang en buitenschoolse opvang de deuren weer mogen openen. Voor hoger onderwijs heeft de versoepeling van de maatregelen geen consequenties.

Op Nyenrode blijft de situatie daarom voorlopig onveranderd. Dit betekent thuis werken of studeren en online vergaderen of college volgen. Op 20 mei wordt vanuit de overheid een nieuw vooruitzicht gecommuniceerd over de maatregelen. Er is reeds aangekondigd dat middelbaar onderwijs vanaf 2 juni (deels) weer van start gaat. Nyenrode gaat ervan uit dat dit ook zal gaan gelden voor hoger en universitair onderwijs. Hiervoor zijn we voorbereidingen aan het treffen. Daarbij verwachten we dat het hervatten van onderwijsactiviteiten onder restricties en aanvankelijk op kleinere schaal zal gaan plaatsvinden. Dit zal voor wat betreft planning en het gebruik van de collegezalen en kantoren consequenties hebben. Ook hier wordt aan gewerkt zodat wanneer de overheid het werken en studeren op campus weer toestaat, we op een veilige en verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van onze locaties in Breukelen en Amsterdam.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.