Advanced programma voor sociaal ondernemen

26 september 2017
Onderwijs

Dit najaar begint alweer de zevende editie van de Leergang Sociaal Ondernemen. Naast deze basisleergang gaat in januari 2018 ook een advanced programma voor sociaal ondernemers van start. Beide programma’s worden gesteund door sponsoren uit de hoek van de vermogensfondsen en het bedrijfsleven.

Populariteit

“Een sociaal ondernemer wil met zijn onderneming in eerste instantie een maatschappelijke impact hebben en iets bijdragen aan de wereld”, vertelt Nicole Verhoeven MSc, programma-manager van de Leergang Sociaal Ondernemen. “Dat is wat hem of haar drijft, dat is de motivatie, en dat onderscheidt de sociaal ondernemer ook van de ‘reguliere’ ondernemer, die in de bedrijfsvoering in eerste instantie meer door winst gedreven is. De sociaal ondernemer heeft vanuit dit idealisme een enorme drive en doorzettingsvermogen. Ondanks de moeilijkheidsgraad en de uitdagingen die gepaard gaan met dit type onderneming, geven zij daarom niet gauw op.

“Het onderscheid tussen sociaal ondernemers en ‘reguliere’ ondernemers is al aan het vervagen. Studenten van nu zijn bijvoorbeeld veel meer dan vroeger bezig met de vraag wat de impact van hun carrière is. Neem bijvoorbeeld de studenten uit de BSc in Business Administration van Nyenrode. Uit die groep doet een heel aantal een company-project bij een sociale onderneming. Dat zegt wel iets over de populariteit van sociaal ondernemerschap in Nederland op dit moment. Bewust ondernemen is echt iets van deze tijd.”

Voorop lopen

“De deelnemers van de Leergang Sociaal Ondernemen zijn afkomstig van bijvoorbeeld social firms, productiebedrijven als naaiateliers of bakkerijen of bijvoorbeeld de ICT, waar mensen werken met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn op zich reguliere bedrijven die te maken hebben met een meer complex veld van stakeholders zoals gemeentes en fondsenverstrekkers. Ook hebben we ondernemers die werkzaam zijn in de sociale welvaart, educatie, zorg, milieu, food en armoedebestrijding. Sommigen hebben een triple bottom line, zoals bijvoorbeeld i-did, een circulair modelabel voor mensen met een afstand, dat ook een winstoogmerk heeft. Een echt people-planet-profit bedrijf. ”

Sociaal Ondernemen Leergang

“In de Leergang Sociaal Ondernemen komen alle klassieke zaken aan de orde waar iedere ondernemer mee te maken heeft, zoals marketing, finance en strategie maar dan toegespitst op het sociaal ondernemerschap. Hoe regel je financiering? Wat is op dit moment de beste bedrijfsvorm om te kiezen?”

“Onze deelnemers zijn zeer innovatief. Zij lopen voorop, zijn de grondleggers van de nieuwe economie. They’re building the bridge while walking on it. Deze ondernemers leggen de basis voor de theorie die nog moet gaan komen; binnen Nyenrode werken we om deze reden dan ook met de nieuwste academische modellen en de deelnemers in het programma leren vooral ook heel veel van elkaar.”

Kwaliteit van de groep

“Ik denk dat de helft van het succes van het programma komt door de kwaliteit van de groepen. Die kwaliteit bewaken we dan ook strikt bij de selectie van onze deelnemers. Geloven we in jouw bedrijfsplan? Hebben we vertrouwen in jouw kwaliteiten als ondernemer en in je doorzettingsvermogen? Die kwaliteit zie je ook terug in het succes van de ondernemers. Van de ruim honderd alumni die we nu hebben, zijn de ondernemingen in 95% van de gevallen nog in business. Dat is een erg hoog percentage.”

Advanced programma

"De Leergang Sociaal Ondernemen richt zich op de eerste twee tot acht jaren van een bedrijf, met omzetten van een ton tot grofweg een miljoen. Het gaat er dan om een stabiel bedrijf neer te zetten met een duurzaam businessmodel.”

“In januari 2018 gaan we van start met een vervolgprogramma: de Leergang Sociaal Ondernemen Advanced. Dat advanced programma is bedoeld voor organisaties die willen opschalen, met een omzet vanaf zo’n driekwart miljoen.”

Snelweg voor groei

“In het advanced programma gaan we dieper in op zaken als financieel management, strategic partnerships, impact investing, business process management en het sturen op KPI’s. Daarnaast leer je hoe je de Rockefeller Habits, een Amerikaanse groeimethodiek, kunt implementeren in je bedrijf. Met die Rockefeller Habits leg je als het ware de snelweg aan, waarlangs je bedrijf kan gaan groeien. Onze deelnemers in het basisprogramma zijn erg enthousiast als ze met deze methodiek kennis maken. In het advanced programma leer je om die ook echt te implementeren in je eigen bedrijf.”

Nieuwe sponsoren

Voor maatschappelijke organisaties is het volgen van een opleiding als deze een erg grote investering. Om deze opleiding toch toegankelijk te maken voor de ambitieuze ondernemer, werken veel docenten en trainers beneden hun normale tarief.

“Ook zijn we blij dat we met vier grote sponsoren kunnen werken”, vertelt Tanja Visser MSc. Zij is directeur van Stichting Nyenrode Fonds, een fonds dat onder meer donaties voor studiebeurzen voor studenten faciliteert.

“Bij de Leergang Sociaal Ondernemen werken we met Rabobank Foundation, Stichting Doen en Start Foundation vanuit de hoek van de vermogensfondsen, en met PwC vanuit het bedrijfsleven. Deze sponsoren leveren studiebeurzen voor de deelnemers aan het programma. PwC levert naast geldelijke steun ook een bijdrage in de vorm van ruimtes waar het programma wordt gegeven en een workshop met coachingsuren.”

“We zijn nog op zoek naar nieuwe sponsoren, die ook mee willen doen.” Tanja Visser roept geïnteresseerden op zich bij haar te melden. “Ik kijk daarbij niet alleen naar vermogensfondsen maar ook naar het alumni-netwerk van de universiteit. Ook van hen zijn inhoudelijke en eventueel financiële bijdragen van harte welkom.”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.