Afstudeerceremonie Modulair Executive MBA 2017

17 maart 2017

Vrijdag 10 maart 2017 stond voor 22 Modulair Executive MBA-deelnemers de diploma-uitreiking op de agenda. Tijdens de ceremoniële bijeenkomst kregen de deelnemers niet alleen hun diploma, maar werden ook de Best in Business Award en de award voor Professor of the Year uitgereikt.

Keynote-spreker tijdens deze ceremonie was Ruud Koornstra, die zich inzet voor het oprichten van duurzame ondernemingen. Hij sprak over exponentiële veranderingen die nodig zijn om de wereld te redden. Hij wilde de afgestudeerden meegeven dat disruptieve veranderingen niet vanuit de sector komen, maar juist van buiten de sector. We moeten onszelf mobiliseren, een team samenstellen om zo Nederland de wereld te laten redden.

Tijdens de cermonie gaf prof. dr. Edward Groenland, hoogleraar Business Research Methodology aan Nyenrode, een presentatie over het psychologisch profiel dat hij had gemaakt van de groep. Na Edward was het de beurt aan Maurice van Winden. Maurice is een van de afgestudeerden en haalde herinneringen op aan de reis die ze met de groep hebben doorgemaakt. Daarnaast maakte Maurice ook de Professor of the Year bekend. Prof. dr. Bert Kersten, hoogleraar Business Processes and ICT, kreeg deze onderscheiding, onder andere vanwege zijn eigenwijze aanpak die soms afwijkt van wat academich “gewoon” is, maar de studenten erg had aangesproken.

De Best in Business Award ging dit jaar naar Kiki de Graaf. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de afstudeerders die volgens het oordeel van een jury met hun scriptie het meest relevante onderwerp hebben aangesneden en een bijdrage leveren aan en van waarde zijn voor een organisatie. Kiki schreef haar thesis over overheidnv’s. De vraag die in haar thesis centraal staat stond is: Hoe gaat een commissaris bij een overheidsnv prudent om met de (politiek/maatschappelijke) belangen van de overheidsaandeelhouder, wanneer er van hem/haar verwacht wordt dat hij/zij het bestuurt controleert en adviseert. De jury vond de thesis van Kiki helder geschreven en haar aanbevelingen goed toepasbaar.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.