Bedrijfsleven vraagt om communicatief vaardige en extraverte controllers

Controlling-opleidingen moeten focus verleggen naar sociale en persoonlijke ontwikkeling studenten

1 september 2015

Door de toenemende vraag naar voortschrijdend financieel inzicht en de hogere snelheid van besluitvorming is er behoefte aan een ander type controller. Controllers kunnen hun invloed op strategische beslissingen vergroten door zich assertief op te stellen. Dat stelt Hans ten Rouwelaar in zijn proefschrift, waarmee hij op 31 augustus promoveerde op Nyenrode Business Universiteit.

Veranderende vraag
Hans ten Rouwelaar richt zich in dit proefschrift op de rol die controllers spelen bij besluitvorming van het management. Deze ‘support-rol’ is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, doordat informatie sneller gaat en besluiten sneller genomen moeten worden.

Daarnaast wordt het boekhouden en achteraf rapporteren steeds vaker overgenomen door de automatisering van systemen, waardoor controllers zich kunnen richten op de strategie van het bedrijf. Hans ten Rouwelaar zegt hierover: "Bedrijven verwachten dat controllers nu ook toekomstscenario’s financieel door kunnen rekenen en kunnen uitleggen wat de gevolgen daarvan zijn. Dat is een heel ander vakgebied en vereist ook een ander type controller."

Van boekhouder naar business partner
In het proefschrift heeft Hans ten Rouwelaar onderzocht welke persoonlijke eigenschappen van de controller invloed hebben op de mate van betrokkenheid bij de besluiten van het management: "Controllers staan bekend als introvert, cijfermatig en precies. Maar mijn onderzoek laat zien dat ze hun invloed op strategische beslissingen kunnen vergroten door extraverter te zijn."

"Controllers moeten in de toekomst veel beter de getallen kunnen uitleggen en meer proactief handelen om invloed uit te voeren op besluitvoering. De rol van de controller verschuift dus van de ouderwetse boekhouder die achteraf controleert, naar een business partner die strategisch meedenkt in het management-team."

Gevolgen
Door de verschuiving van de rol van de controller pleit Hans ten Rouwelaar voor een ander soort opleiding voor controllers: "Bij het opleiden van studenten zal de focus vooral moeten liggen op het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden. Ook zal de functie van manager en de controller steeds dichterbij elkaar komen te liggen. Managers moeten opgeleid worden zodat ze de financiële kant begrijpen en controllers de strategische kant. Bij Nyenrode leiden we deze beide groepen op en spelen we zo veel mogelijk in op deze ontwikkeling."

De samenvatting van het proefschrift van Hans ten Rouwelaar is hier te lezen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.