Beste Docenten Accountancy: vertrouwen, interactie en verbinding

4 mei 2018
Onderwijs

Vier accountancydocenten zijn op basis van de cursusevaluaties en slagingspercentages gekozen tot ‘Docent van het jaar 2016-2017’. Zij werden in maart en april tijdens hun colleges door het programmamanagement verrast met een attentie. Hoe werden zij destijds docent en wat drijft ze?

Drs. Jan Cuppé RA (Beste Docent Bachelor en Pre-Master) vond de combinatie werken en leren leuk, de theorie toepassen in de praktijk en de praktijk vertalen naar de theorie. ‘Ik wilde vooral mijn kennis van Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) actief uitdragen. Bij het vak BIV-Business Information Systems speelt ICT een grote rol, en dat wordt voor alle accountants steeds belangrijker. Wat mij blij maakt in het docentschap is passie voor het vak, de brug slaan tussen theorie en praktijk en vice versa. Je ziet dagelijks de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld big data in het nieuws. Daar betrek ik dan steeds de theorie bij.’

Drs. Cor Janissen RA (Beste Docent Master, rechts op de foto naast programmamanager Jos van Baar) ging in eerste instantie les geven om risico’s te spreiden. ‘Ik ging voor mezelf werken en dacht: zou ik, om een negatieve cash flow te voorkomen, niet docent kunnen worden? Nu ben ik al 15 jaar bezig en is het financieel geen issue meer. Ik vind het nu gewoon heel leuk om te doen. Bij het vak Externe Verslaggeving gaat het om casussen en moeten de studenten mondeling tentamen doen. Daarbij is intermenselijk contact belangrijk. Ik word er blij van als ik in de groep het vertrouwen zie groeien. En ik leer zelf ook van de feedback van de studenten.’

Ton Meershoek MSc, RA, RC (Beste Docent Post-Master, links op deTon Meershoek foto) besloot ruim een jaar na zijn afstuderen docent te worden. Hij geeft onder meer het vak Externe Verslaggeving voor Accountants. ‘Ik vind het leuk om kennis over te dragen. Als ik van baan wisselde was altijd de voorwaarde dat ik daarnaast college kon blijven geven.’ Bij zijn functie als OR-lid helpt zijn ervaring uit het onderwijs. Hij merkt dat jongeren meer dan vroeger zoekend en onzeker zijn. ‘Ik zie beter wat we moeten doen voor jongeren. Ook in mijn docentschap ben ik daarin veranderd. Ik geef nog steeds wel op een strakke manier les, maar ik leg meer uit waarom ik dat doe.’

Mirjam BosMirjam Bos MSc (‘Aanstormend talent’ in de Bachelor, links op de foto naast programmamanager Willemijn de Bruijn) deed ooit de PABO en vond lesgeven heel leuk, ‘maar niet aan die kleintjes’. Na haar studie Accountancy aan Nyenrode vroeg ze of er geen docenten nodig waren bij de accountantsopleiding. Ze geeft nu de boekhoudvakken Comptabele Aspecten Financiering en Comptabele Aspecten Financial Accounting. ‘Dit zijn praktische vakken, dat is gemakkelijk scoren, maar ik wil ook dat de studenten inzicht kunnen geven in de cijfers van de klant. Dat het niet een kunstje wordt, maar dat ze begrijpen wat ze doen en waarom ze het doen. Daar hamer ik ook op.’

Bingo

Wat is het geheim van een goede docent? Mirjam Bos: ‘Actieve colleges zodat de studenten geïnteresseerd blijven en zodat hun aandacht niet verslapt. Dat wilde ik zelf ook als student. Ik deed laatst een bingo: maak 9 vakjes en schrijf woorden op waarvan je denkt dat ik ze straks ga behandelen. Een wedstrijdelement helpt vaak. Het vergroot de betrokkenheid.’ Ook Jan Cuppé zoekt het in de interactie: ‘Het is iedere keer zoeken naar de optimale manier van kennisoverdracht: van het oude frontaal college geven naar steeds actievere werkvormen. Zaken als Canvas, internet, Youtube en Kahoot-quizjes zie ik als kansen. Ik wil blijven zoeken, mezelf blijven ontwikkelen.’

Herhalen en opbouwen

Voor Cor Janissen begint het met de basis en vervolgens herhalen. ‘Bij een moeilijk onderwerp bouw je het op en complexere casussen geef je pas later in de cursus. Ga niet als een generaal voor de troepen uit lopen.’ Het geheim van een goede docent volgens Ton Meershoek? Verbinding met de groep, bij jezelf blijven, enthousiasme voor het vak en goed kunnen uitleggen. ‘Bij de AFM ben ik vakspecialist. Daar kunnen de discussies soms heel hoogdravend zijn. Er komt dan een moment dat ik zeg: ‘hoe ga ik dit aan mijn studenten uitleggen?’ Je moet als docent complexe zaken simpel kunnen brengen en de studenten meenemen.’

Vergeet de vergeetcurve niet

Dat doet hij door ter plekke in groepjes aan casussen te laten werken. En door ze duidelijk te maken dat ze zich moeten voorbereiden. ‘Lees in ieder geval de casus en de hoofdlijnen van de literatuur. En ook: duik na het college, als je weer thuis bent, meteen nog even het boek in en recapituleer waar we het over hebben gehad. Want volgens de vergeetcurve van Ebbinghaus blijft de stof dan het beste hangen.’ Gevraagd naar tips voor de studenten zegt ook Mirjam Bos dat voorbereiding en aanwezigheid toch wel de manier zijn om het tentamen te halen. En actief meedoen in het college. ‘Ik ga er in het college vanuit dat ze zich hebben voorbereid, ik ga door op wat ze thuis hebben gedaan.’

Persoonlijke ontwikkeling

Wat Jan Cuppé wil meegeven aan de studenten: ‘Blijf zelf kritisch nadenken, je verwonderen over wat je om je heen ziet, en blijf leren.’ Cor Janissen vindt het daarbij belangrijk dat je als student zelf aandacht hebt voor de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden. ‘Kennis is belangrijk, maar je moet het bij de klant ook kunnen uitleggen. Wees je ervan bewust dat je later in functies terecht komt waar dat belangrijk is. En vind het vak van accountant leuk. Het blijft leuk als je zelf de gezonde balans bewaakt tussen werk en privé. Als je niet te bang bent om voor jezelf op te komen, dan ziet een leidinggevende ook dat je een rechte rug hebt.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.